351
بررسی مشکلات پزشک خانواده شهری ... فورا حل شود. *** ... اجرای برنامه پزشک خانواده شهری و ...


815
معاون آموزشی وزیر بهداشت گفت: برنامه پزشک خانواده شهری، مسیر معقولی دارد و چالش‌های برنامه هم در حال مهار است.


441
سایت انجمن پزشکان عمومی ایران: مشکلات برنامه پزشکی خانواده شهری و روستایی، پیشنهادهای انجمن پزشکان عمومی ایران برای رفع این مشکلات و چشم‌انداز آینده این برنامه در کشور، در نشست هیات مدیره ...


145
بررسی مشکلات پزشک خانواده شهری ... برنامه پزشک خانواده شهری ... در حل این مشکلات ...


672
یکی از مشکلات برنامه پزشک خانواده در شیراز حقوق پایین پزشک خانواده روستایی بود که بامساعدت وزیر بهداشت حقوق این افراد به اندازه پزشکان شهری افزایش پیدا میکند.


5
مشکل حقوق پزشکان خانواده روستایی حل شد ... شهری; مشاغل ... مشکلات برنامه پزشک خانواده ...


951
گزيده اي از ضوابط كلي اجراي برنامه هاي آموزش مداوم جامعه ...


156
... پزشکان خانواده وظيفة حل مشکلات ... شهری که برنامه پزشک ... برنامه پزشک خانواده و ...


994
حل مشکلات درمانی کشور تنها ... و در سال 91 نیز برنامه پزشک خانواده شهری در شهرهای بالای ...


288
... جهت رفع مشکلات موجود و ... نسخه 01 برنامه پزشک خانواده شهری در سه ... مشکل را حل ...


301
... جهت رفع مشکلات موجود و ... نسخه 01 برنامه پزشک خانواده شهری در سه ... مشکل را حل ...


628
... یابد امیدواریم این گونه مشکلات حل ... های مجری همزمان برنامه پزشک خانواده شهری و ...


727
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی شیراز گفت: برگ ارجاع در برنامه پزشک خانواده شهری از ابتدای فروردین سال آینده در استان فارس اختیاری می‌شود.


698
دومین سالروز راه اندازی برنامه پزشک خانواده شهری، با حضور دست اندرکاران این برنامه، در مجتمع فرهنگی ولایت دانشگاه علوم پزشکی شیراز، گرامی داشته شد.


622
... گام های مناسبی برای حل مشکلات پزشکان ... متناسب با توسعه برنامه پزشک خانواده شهری ...


159
با عوض کردن نام خیابان مشکلات تهران حل ... شهری مورد تجاوز ... از مردم در برنامه پزشک خانواده ...


534
ارجاع پزشک خانواده شهری در فارس ... خانواده شهری استان فارس، مشکلات این برنامه حل ...


288
اقدام به حل مسائل بهداشتی از ... بیمه سلامت و پیگیری مشکلات ... بر برنامه پزشک خانواده شهری;


879
... ها، برنامه پزشک خانواده شهری ... درصد مشکلات بیمار را حل ... برنامه پزشک خانواده ...


285
... پزشک خانواده در مناطق شهری ... خانواده وظیفة حل مشکلات ... برنامه پزشک خانواده و ...