954
افراد ناشناس در لباس نیرو‌های حافظ صلح سازمان ملل به دو پایگاه فرانسه و سازمان ملل در شهر تمبکتو واقع در شمال مالی حمله کردند.


841
پیشتر گزارش شده بود که افراد مسلح ناشناس صبح شنبه یک پایگاه صلحبانان سازمان ملل متحد در کیدال در شمال این کشور را هدف حمله موشکی قرار دادند.


264
حمله افراد ناشناس به ۲ پایگاه نظامی در مالی : افراد ناشناس در لباس نیروهای حافظ صلح سازمان ملل به دو پایگاه فرانسه و سازمان ملل در شهر تمبکتو واقع در شمال مالی حمله کردند.


988
افراد ناشناس در لباس نیروهای حافظ صلح سازمان ملل به دو پایگاه فرانسه و سازمان ملل در شهر تمبکتو واقع در شمال مالی حمله کردند.


854
حمله افراد ناشناس به 2 پایگاه نظامی در مالی. افراد ناشناس در لباس نیروهای حافظ صلح سازمان ملل به دو پایگاه فرانسه و سازمان ملل در شهر تمبکتو واقع در شمال مالی حمله کردند.


238
... در حمله افراد مسلح به یک ... به ۲ پایگاه نظامی در مالی افراد ناشناس در لباس نیروهای حافظ صلح ...


229
حمله افراد ناشناس به ۲ پایگاه نظامی در مالی - به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، مسئولان مال-حمله-افراد-ناشناس-پایگاه-نظامی-مالی


949
... حمله جنگنده‌ای ناشناس به یک پایگاه نظامی در ... در حمله فرد مسلح به ... سازمان ملل به ...


992
جنگنده های ائتلاف آمریکا بامداد امروز همزمان با افراد مسلح داعش ، به دو پایگاه ارتش سوریه حد فاصل البوکمال و حمیمیه در اطراف منطقه المحطه الثانیه در البادیه سوریه حمله هوایی کردند.


269
سازمان ملل; ... همزمان با افراد مسلح داعش ، به دو پایگاه ... به یک پایگاه در کرانه ...


50
... در حمله افراد مسلح به یک ... به ۲ پایگاه نظامی در مالی افراد ناشناس در لباس نیروهای حافظ صلح ...


851
افراد ناشناس در لباس نیروهای حافظ صلح سازمان ملل به دو پایگاه فرانسه و سازمان ملل در شهر تمبکتو واقع در شمال مالی حمله کردند.


213
حمله افراد ناشناس به ۲ پایگاه نظامی در مالی - به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، مسئولان مال-حمله-افراد-ناشناس-پایگاه-نظامی-مالی


409
... حمله جنگنده‌ای ناشناس به یک پایگاه نظامی در ... در حمله فرد مسلح به ... سازمان ملل به ...


763
افراد ناشناس در لباس نیروهای حافظ صلح سازمان ملل به دو پایگاه فرانسه و سازمان ملل در شهر تمبکتو واقع در شمال مالی حمله کردند.


802
جنگنده های ائتلاف آمریکا بامداد امروز همزمان با افراد مسلح داعش ، به دو پایگاه ارتش سوریه حد فاصل البوکمال و حمیمیه در اطراف منطقه المحطه الثانیه در البادیه سوریه حمله هوایی کردند.


144
سازمان ملل; ... همزمان با افراد مسلح داعش ، به دو پایگاه ... به یک پایگاه در کرانه ...


329
حمله با موشک و خودرو بمبگذاری شده به پایگاه‌های نیرو‌های فرانسوی و سازمان ملل در کشور مالی یک کشته و چندین زخمی برجای گذاشت.


103
حمله مردان مسلح به پایگاه ... محلی مورد حمله افراد مسلح ... در مجمع عمومی سازمان ملل ...


3
... گروه‌های مسلح به این پایگاه‌ها ... پس از تصرف یک پایگاه نظامی در ... در سازمان ملل ...