108
وزارت امنیت کشور مالی در صفحه فیس‌‌بوک خود از حمله‌ای گسترده و مرگبار به یک پایگاه صلح‌بانان سازمان ملل در این کشور خبر داده است.


167
به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری فرانسه، وزارت کشور مالی اعلام کرد در این حمله تروریستی کمپ های فرانسه و صلح‌بانان سازمان ملل مورد هدف قرار گرفت.


198
در حمله‌ای مرگبار به یک پایگاه صلح‌بانان سازمان ملل در تیمبوکتو در کشور مالی دست کم یک سرباز کلاه آبی کشته شد.


550
ایران آنلاین-انفجارهای تروریستی مقر سازمان ملل در مالی را لرزاند : : چندین انفجار قوی در شمال شهر «تیمبوکتو» (Timbuktu) واقع در کشور مالی و در نزدیکی پایگاه هائی که نظامیان کلاه آبی وابسته به ...


825
وزارت امنیت کشور مالی در صفحه فیس بوک خود از حمله ای گسترده و مرگبار به یک پایگاه صلح بانان سازمان ملل در این کشور خبر داده است.


410
حملات راکتی و انتحاری به نیروهای فرانسوی و صلحبانان سازمان ملل متحد در مالی حداقل یک کشته و تعدادی زخمی برجای


240
نمایندگان کشورهای غربی در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد با حمله به نظام سوریه در ارتباط با فاجعه شیمیایی خان شیخون، از ضربه موشکی آمریکا به پایگاه هوایی الشعیرات حمایت کردند؛ درحالی که ...


946
به گزارش ایسنا، به نقل از پایگاه ... گروه‌های تروریستی به ... سازمان ملل در مالی;


642
در حمله ای مرگبار به یک پایگاه صلح بانان سازمان ملل در تیمبوکتو در کشور مالی دست کم یک سرباز کلاه آبی کشته شد.


940
آفریقا > در حمله‌ای مرگبار به یک پایگاه صلح‌بانان سازمان ملل در تیمبوکتو در کشور مالی دست کم یک سرباز کلاه آبی کشته شد.


817
در حمله ای مرگبار به یک پایگاه صلح بانان سازمان ملل در تیمبوکتو در کشور مالی دست کم یک سرباز کلاه آبی کشته شد.


98
آفریقا > در حمله‌ای مرگبار به یک پایگاه صلح‌بانان سازمان ملل در تیمبوکتو در کشور مالی دست کم یک سرباز کلاه آبی کشته شد.


974
وزارت امنیت کشور مالی در صفحه فیس بوک خود از حمله ای گسترده و مرگبار به یک پایگاه صلح بانان سازمان ملل در این کشور خبر داده است.


234
گروه "المرابطون" وابسته به القاعده که با داعش نیز بعیت کرده است، مسئولیت حمله به پایگاه صلحبانان سازمان ملل متحد در کیدال را بر عهده گرفت.


595
حمله با موشک و خودرو بمبگذاری شده به پایگاه های نیروهای فرانسوی و سازمان ملل در کشور مالی یک کشته و چندین زخمی برجای گذاشت.


264
دولت بهار: حملات راکتی و انتحاری به نیروهای فرانسوی و صلحبانان سازمان ملل متحد در مالی حداقل یک کشته و تعدادی زخمی برجای گذاشت.


811
در حمله‌ای مرگبار به یک پایگاه صلح‌بانان سازمان ملل در تیمبوکتو در کشور مالی دست کم یک سرباز کلاه آبی کشته شد.


650
۹ قربانی در حمله تروریستی به مقر سازمان‌ملل در «مالی»


743
۱ کشته و ۱۱ زخمی، حاصل حمله یک گروه تروریستی به یکی از پایگاه سازمان ملل متحد در آفریقای مرکزی بوده است.


683
خبرگزاری فرانسه: دیگر گروگانی در دست عاملان حمله به هتل مالی نیست/ القاعده، مسئول حمله/ سازمان ملل: حمله به هتل حداقل ۲۹ کشته داشت شماری تروریست نزدیک به یک گروه ...