704
سازندگان خاورمیانه جدید مردمی از اقوام ... آمریکا وقتی به عراق حمله کرد نه به کمک کرد ...


521
اصطلاح «خاورمیانه جدید» برای اولین توسط کاندولیزا رایس در ماه جون سال 2005 مطرح شد که از ان ...


327
منازعات قومیتی محرک نقشه خاورمیانه جدید. ... داعش، مجری سیاست خاورمیانه جدیدِ آمریکا.


808
عصر تسلط امریكا در خاورمیانه پایان یافته و دورانی جدید در تاریخ معاصر این منطقه آغاز شده است.


762
خاورمیانه جدید آمریکا و طرح تجدید نظر در معاهده سایکس ... آغاز دوره‌ای جدید در خاورمیانه.


368
خاورمیانه در انتظار نقشه جدید آمریکا. ... صدد است تا در آسیا و خاورمیانه هم شبیه اروپا ...


590
خاورمیانه جدید امریکا. ... ثبت نام جدید آزمون استخدامی بانک خاورمیانه در سال.


620
این لینک‌ها خارج از بی‌بی‌سی است و در یک پنجره جدید باز می‌شود همرسانی در فیسبوک همرسانی ...


324
این لینک‌ها خارج از بی‌بی‌سی است و در یک پنجره جدید باز می‌شود همرسانی در فیسبوک همرسانی ...


403
اوضاع خاورمیانه و به شکل خاص تحولات در سوریه و عراق نه به سوی حل سیاسی پیش می‌رود و نه به سوی ...


499
اصطلاح خاورمیانه ی جدید در ژوئن 2006 توسط کاندولیزا رایس، وزیرخارجه آمریکا در تل آویو به جای ...


952
اوضاع خاورمیانه و به شکل خاص تحولات در سوریه و عراق نه به سوی حل سیاسی پیش می‌رود و نه به سوی ...


948
*پروژه «خاورمیانه جدید» ایجاد دامنه ... خاورمیانه جدید» مداخلات آمریکا و لشکرکشی های ...


342
رییس جمهور جدید آمریکا خواست مواضع ... احتمال تغییر سیاست های آمریکا در خاورمیانه است ...


13
ایالات متحده آمریکا پس از تحولات 11 سپتامبر 2001 همچنان رویدادهای خاورمیانه را مهندسی می‌کند.


372
بدايه گو - «تحلیلی بر تحولات جدید خاورمیانه واستراتژی آمریکا» - نقدو بررسی افکار و آینده ...


921
ایران و روسیه، طراحان خاورمیانه جدید . شناسه خبر ... امریکا شروع کرد خود را از غائله دور ...


77
با نگاه به آنچه که هم‌اکنون در جریان است می‌توان انتظارات از خاورمیانه جدید و ... آمریکا و ...


219
دکترین نظامی جدید آمریکا؛ حفظ ... نیات منطقه‌ای آمریکا در خاورمیانه و در قبال ایران ...


370
آمریکا در راستای تشکیل خاورمیانه جدید و برای برون رفت از وضعیت مذکور راهبرد سخت افزاری را ...