577
در نگاه اول خاورمیانه جدید منطقی به ... آمریکا وقتی به عراق حمله کرد نه به کمک کرد عرب ...


645
کلیدواژه: سیاست‌های خاورمیانه‌ای آمریکا - مترادف: طرح خاورمیانه بزرگ/ خاورمیانه جدید - مرتبط:


271
گروه بین الملل فرهنگ نیوز: اصطلاح خاورمیانه ی جدید در ژوئن 2006 توسط کاندولیزا رایس، وزیرخارجه آمریکا در تل آویو به جای واژه قدیمی تر خاورمیانه ی بزر گ مطرح شد.


317
اصطلاح خاورمیانه ی جدید در ژوئن 2006 توسط کاندولیزا رایس، وزیرخارجه آمریکا در تل آویو به جای واژه قدیمی تر خاورمیانه ی بزرگ مطرح شد و علت آن هم این بود که بعد از حوادث یازده سپتامبر حوزه های ...


5
جستار بیانات رهبری کلیدواژه سیاست‌های خاورمیانه‌ای آمریکا . ... بزرگ/ خاورمیانه جدید.


688
درحالی‌که نظام‌های حکومتی در خاورمیانه یکی پس ... دولت آمریکا در ... رهبری جدید ...


938
هم‌زمان با افتتاح سفارت آمریکا در بیت ... عراق جدید شاهد ... خاورمیانه شاید ...


750
موقعیت حساس کردستان برای ایالات متحده آمریکا نقش کنترل‌کننده سه کشور عراق، ترکیه و سوریه را ایفا می‌کند.


99
با نگاه به آنچه که هم‌اکنون در جریان است می‌توان انتظارات از خاورمیانه جدید و ... آمریکا و ...


898
سرزمین پارس، با پاکسازی مناطق مرکزی سوریه از لوث وجود گروه های تروریستی و به آغاز شمارش معکوس برای شروع عملیات در جنوب، حامیان تروریست ها به دنبال افزایش نفوذ خود در شمال سوریه هستند.


912
تحلیل اوضاع خاورمیانه و پیشگویی درباره آن چه که رخ خواهد داد بسیار سخت شده است. سختی نه از آن رو که اهداف و رویکردها نامشخص است بلکه از این رو که آیا خاورمیانه دستخوش تغییرات در مرزهای ...


995
صدای آمریکا به ... گزارش علی جوانمردی از واکنشها در خاورمیانه به اعلام سیاست جدید آمریکا در ...


779
به همین خاطر، پس از شکست طرح خاورمیانه جدید، آمریکا طرح خاورمیانه بزرگ را با نگاه از بالا ...


235
با عنایت به سیاست های جدید خاورمیانه ای آمریکا که در ابعاد سیاسی، اقتصادی و امنیتی دنبال ...


943
تحریم های آمریکا به روند ... از جمله طرح خاورمیانه ... بار در دوره جدید برقراری ...


278
بدايه گو - «تحلیلی بر تحولات جدید خاورمیانه واستراتژی آمریکا» - نقدو بررسی افکار و آینده نگاری بااتکاءبرمباحث شناخت حوزه های اجتماعی وسیاسی


6
به همین خاطر، پس از شکست طرح خاورمیانه جدید، آمریکا طرح خاورمیانه بزرگ را با نگاه از بالا ...


777
متکی حمایت از مردم مظلوم فلسطین و غزه را به عنوان حوزه‌ امنیتی جهان اسلام، ‌خاورمیانه و جمهوری اسلامی ایران تعریف کرد .


262
نطق دونالد ترامپ, رئیس جمهور جدید آمریکا, در مراسم سوگند روز جمعه یکم بهمن, به گفته بسیاری از ناظران سیاسی, یک نطق انتخاباتی بود


330
خاورمیانه ... در عملیات‌های نظامی آمریکا در ... برای ساخت پایتختی جدید/ سیسی در کاخ ...