496
کد خبر: ۳۴۷۰۳۷ ... یک آقا و یک خانم را در این مکان به گروگان ... در مراغه با دخالت نیروهای ...


694
گروگانگیری مسلحانه در پاساژ گنبد کبود مراغه پس از چهار ساعت با زخمی شدن گروگانگیر و آزادی هفت گروگان پایان یافت .


889
پس از انتشار خبر گروگان گیری در شرکت اتوبوس تهران ، گروگان گیری دیگری در پاساژ گنبد مراغه رخ داد.


367
گروگانگیری مسلحانه در پاساژ گنبد کبود مراغه پس از چهار ساعت با زخمی شدن گروگانگیر و آزادی هفت گروگان پایان یافت .


319
مهر: فردی مسلح شب گذشته یک نفر را در پاساژ گنبد مراغه با گلوله کشت و دو نفر دیگر را گروگان کرد در این گروگانگیری صدای چندین شلیک شنیده شد.


388
رئیس شورای تامین شهرستان ویژه مراغه از فوت گروگانگیر مراغه در بیمارستان خبر داد و گفت: گروگانگیر مسلح مراغه با انگیزه مسائل و مشکلات خانوادگی با کشتن دایی خود دست به این اقدام زده بود.<br> <br>


427
... داران پاساژ را تا پایان گروگان گیری ترک ... در مراغه/ یک نفر کشته ... در خبر فارسی ...


156
گروگانگیری مسلحانه در پاساژ گنبد کبود مراغه ... گروگان‌گیری ... مراغه در بیمارستان خبر ...


913
رئیس شورای تامین شهرستان ویژه مراغه از فوت گروگانگیر مراغه در بیمارستان خبر داد و گفت: گروگانگیر مسلح مراغه با انگیزه مسائل و مشکلات خانوادگی با کشتن دایی خود دست به این اقدام زده بود.


110
تراز: فردی مسلح شب گذشته یک نفر را در پاساژ گنبد مراغه با گلوله کشت و دو نفر دیگر را گروگان کرد در این گروگانگیری صدای چندین شلیک شنیده شد.


991
گروگان گیری مهاجم ... کرد ، مردم مراغه هم در انتها ... می کنم این قدر خبر دروغ به ...


562
گروگانگیری مسلحانه در پاساژ گنبد کبود مراغه ... گروگان‌گیری ... مراغه در بیمارستان خبر ...


177
گروگانگیری مسلحانه در پاساژ گنبد کبود مراغه پس از چهار ساعت با زخمی شدن گروگانگیر و آزادی هفت گروگان پایان یاف


450
گروگانگیری مسلحانه در پاساژ گنبد کبود مراغه پس از ... پایان گروگان گیری ... خبر داد کشته شدن ...


208
جزئیات گروگانگیری مسلحانه در مراغه و ... پایان گروگان گیری ... در این استان خبر ...


108
تصاویری از محل گروگان‌گیری در فرانسه/ جرییات تازه از عامل گروگان‌گیر. گروه داعش مسئولیت حمله به فروشگاهی در جنوب فرانسه را که منجر به …


81
وقت نیوز - رییس شورای تامین شهرستان ویژه مراغه گفت : حادثه گروگانگیری سه شنبه شب این شهرستان هیچ گونه انگیزه یاسی و امنیتی نداشته و صرفا اختلافات خانوادگی عامل بروز این حادثه بوده است .


654
پس از انتشار خبر گروگان گیری در شرکت اتوبوس تهران ، گروگان گیری دیگری در پاساژ گنبد مراغه رخ ...


650
باند گروگان گیری ... کد خبر: ۳۵۲۶۲۴ ... گروگانگیری مسلحانه مرگبار در مراغه.


399
اویان نیوز : گروگانگیری مسلحانه در پاساژ گنبد کبود مراغه پس از چهار ساعت با مرگ گروگانگیر و ...