411
بنام خداوند جان و خرد. كزين برتر انديشه بر نگذرد. خداوند نام و خداوند جاى. خداوند روزى‏ده رهنماى‏


740
بنام خداوند جان و خرد. كزين برتر انديشه بر نگذرد. خداوند نام و خداوند جاى. خداوند روزى‏ده رهنماى‏


717
... به نام خداوند جان و خرد * کزين برتر انديشه برنگذرد/ خداوند نام و خداوند جاي * خداوند روزي ...


795
1/19/2012 · به نام خداوند جان و خرد / گروه کانون پرورشی یزد/ به نام خداوند جان و خرد خداوند روزي ده رهنماي خداوند نام و خداوند جاي فروزنده ماه و ناهيد و مهر خداوند کيوان...


298
خداوند نام و خداوند جاي خداوند روزي ده رهنماي. خداوندي که تمام نام ها از آن اوست و صاحب قدرت ...


871
یهودیت حاخامی اعتقاد دارد که نام خداوند نام ممنوع است و تنها ... بر جاى نهاده‌اند در حالى ...


32
آشنایی با نام های خداوند ... است و اگر کسي غسل کند و دو رکعت نماز به جاي آورد پس هفتاد هزار ...


408
بـه نام خداوند جان و خـرد كزين برتر انديشه بـر نگذرد خداوند نام و خـداوند جاي


515
سلف سرویسی به نام ... نعمت هاي خداوند در جاي خود ... و اکرام خداوند بسيار زياد است و ...


57
به نام خداوند جان و خرد کزين برتر انديشه ... خداوند نام و خداوند جاي خداوند روزي ده ...


403
خداوند نام و خداوند جاي خداوند روزي ده و رهنماي خداوند کيوان و گردان سپر فروزنده ي ماه و ...


129
بنام خداوند جان و خرد ... خداوند نام و خداوند جاى ... ز نام و نشان و ...


987
به نام خداوند بخشنده ... و خداوند مى ... ولى اين آيات روشنى است كه در سينه دانشوران جاى دارد; و ...


831
به نام خداوند جان و خرد. کزين برتر انديشه برنگذرد. خداوند نام و خداوند جاي. خداوند روزي ده ...


381
بنام خداوند جان و خرد : كزين برتر انديشه بر نگزرد: خداوند نام و خداوند جاي


193
بـه نـام خـداوند جـان و خـرد كـزين برتر انديشه بــر نگذرد خـداوند نـام و خـداوند جاي


166
به نام خداوند بخشنده ... پاداش اعمال خواهد رسيد و جاى شبهه و ترديد در آن نيست و در آنروز ...


229
‎خداوند نیکوست‎. 11,770 likes · 28 talking about this. ... عظیم است نام تو ... جاي دنج يار باشيد و رفيق خوب.


35
به نام خداوند ... گروهى از ما مى‏ميرند و گروهى جاى آنها را مى‏گيرند; و جز طبيعت و روزگار ما ...


404
و شبيه اين تعبير كه هدايت و ضلالت را فعل خداوند مي شمرد و ... و در جاي ديگر ... ذکر نام و ...