152
آخه صد قدم از مقبره که دور شی فقط خاره و خس و خاشاک. 0 replies 0 retweets 1 ... ظالم‌ترینیم. 0 replies 0 retweets 2 ...


474
استاد آواز ایران سلام شنیدم و دیدم که با ... خس و خاشاک) ... با هوش ترینیم، خلاقترینیم، و ...


490
بعله که دمکرات ترینیم پس چی ... قول آقای احمدی نژاد خس و خاشاک و ارازل و اوباش؟!یا شاید هم ...


8
سلام به همه ی صد و ... این صدای مرغ سحر نیست، صدای «خس‎خس» است از «خاشاک ... ما سرافکنده ترینیم ...


896
چرا مردم خسته از رانت و فساد و آقازاده بازی،برای به قدرت رسیدن دوباره اشراف و آقازاده ها ...


521
من اگر خاشاک باشم بهتر است ... کی شناسد فرق زر با جمله خس. ... خسته ترینیم و ...


168
kyf098htm15672.html آدرس مقاله در پایگاه مجلات تخصصی نور: کیهان فرهنگی » خرداد 1372 - شماره 98 (از صفحه 34 تا 37) URL : http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/15672 شعر (4 صفحه) شاعر : تهمورثی،مجتبیشاعر : محقق،جوادشاعر : گلشن ...


101
پس تعقل کنید و از گمراهی به در آیید. و همانا ما مو را از ماست می کشیم. Advertisements ...


760
اسفند رو به پایان است. وقت کوچ کردن به فروردین، وقت بخشیدن و صاف کردن دل، پس مرا ببخشید:


761
هر وقت حرف می‌زنیم که می‌خواهیم تجمع کنیم! آقا حالش بد می‌شود، سپاه به لرزه می‌افتد و نیروهای ضدشورش آماده می‌شوند تا به خیابان بیایند و …