232
گزارش تصویری بازدید ریاست دانشگاه و معاونت اداری و مالی از آزمایشگاه و کارگاههای ...


103
سعید جلیلی کیست؟ دانشگاه امام صادق ع چه ویژگی هایی دارد؟


299
بهترین صفهای نماز جماعت، صف اول است که صف ملائکه است و بهترین جای صف اول، سمت راست ...


631
دانشگاه پیام نور مرکز بین‌المللی عسلویه (منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس) از معدود ...


79
تابلو خیابان خلیج فارس در مرکز قاهره. جنگ تابلوها. نام خیابان وزرا در اوایل انقلاب بعد ...


763
سال: دانشگاههای دارای پذیرش: 1395: عجب شیر، ممقان، واحد بین المللی جلفا، ارومیه، پارس ...


105
هفته نامه بین المللی آذرایران(چهارزبانه) - (سیاسی،اجتماعی،فرهنگی،اقتصادی)


876
خلیج فارس. جغرافیای سیاسی دریاها، بخش مهمی از جغرافیای سیاسی راشامل می شود که درباره ...


202
خلیج فارس شناسی. پیدایش خلیج فارس; جغرافیای خلیج فارس; ریشه نام خلیج فارس. اسامی ...


521
خلیج فارس و مترادف های آن در سایر زبان‌ها، اصیل‌ترین نام و نامی است بر جای مانده از ...


603
/اختصاصی فارس/ سپاه پاسداران ١٠ نظامی آمریکایی را در خلیج فارس بازداشت کرد


873
دریاچه چیتگر شهدای خلیج فارس. دریاچه چیتگر ، بزرگ ترین دریاچه مصنوعی کشور. امروزه ...


13
واحد شخص داخلی مستقیم فکس رئیس دانشگاه: احمد رضی