298
با سلام . امروز درس بافتها را شروع می کنم . بافتها بسیار زیبا هستند و از آرایش های بسیار قدیمی ...