515
گاهی اوقات سرخک شکل خونی (دانه‌های خونریزی) بخود می‌گیرد و سبب مرگ می‌شود. عواقب مورد انتظار


692
دانه های پوستی در سرخک در حدود روز چهارم پس از شروع تب نمایان میشوند دانه های پوستی و سرخی ...


923
اسامی دیگر سرخک. سرخک‌های سخت، سرخک قرمز، هفت روز ... خیلی کم است. 6 روز بعد از ظهور دانه‌ها ...


21
دانه های سرخک در ابتدا بصورت لکه های قرمز و صاف هستند ... این واکسن 95% از بیماری های سرخک ...


683
تفاوت سرخک و سرخجه دیدن دانه های سرخ بر روی بدن به خصوص در کودکان ، همیشه باعث نگرانی والدین ...


181
دیدن دانه های سرخ بر روی بدن به خصوص در کودکان ... سرخجه، سرخک آلمانی یا سرخک سه روزه ...


103
سرخک یک بیماری ... یک تا دو روز بعد از جمله بیماری دانه‌های برجسته و سفیدرنگی در داخل مخاط ...


301
سرخک. سرخك ... دانه های کوپلیک از 1 تا 2 روز قبل از بروز بثورات جلدی در روی مخاط دهان بخصوص در ...


445
سرخک) Rubella (سرخک ... قبل از بروز دانه های پوستی، دانه های سفید رنگ کوچکی در سطح داخلی مخاط گونه ...


605
موقعی که دانه‌های سرخک محو می‌شوند رنگ پوست در محل دانه‌ها قهوه‌ای رنگ می‌گردد و بعدا از ...


476
سرخک) Rubella (سرخک ... قبل از بروز دانه های پوستی، دانه های سفید رنگ کوچکی در سطح داخلی مخاط گونه ...


103
موقعی که دانه‌های سرخک محو می‌شوند رنگ پوست در محل دانه‌ها قهوه‌ای رنگ می‌گردد و بعدا از ...


225
دانه های پوستی دانه های سفید رنگ کوچکی در سطح,سرخک,اولین علائم,شبیه سرماخوردگی,مخاط گونه ...


409
سرخک چیست؟ سرخک یک عفونت مسری است که باعث بروز راش های پوستی در سراسر بدن شده و به راحتی ...


998
سپس دانه‌های صورتی رنگی در بدن ... در بیماری سرخجه بر خلاف بیماری سرخک اقدامی به عنوان ...


508
... ,سرخجه در کودکان,سرخجه در نوزادان,بیماری سرخجه چیست,راههای انتقال سرخک و ... دانه های ...


553
دانه های پوستی در سرخجه ... سرخجه در تشخیص افتراقی با بیماری‌های سرخک، مخملک و تعداد ...


704
سرخجه بیماری سرخجه واکسن سرخچه سرخک بیماری سرخک بیماری سرخچه ... سپس دانه‌های صورتی رنگی ...


168
بیماری سرخک سرخک یک بیماری عفونی، مسری، ویروسی و واگیردار در اثر یک ویروس rna از خانواده ...


340
سرخک تنها دانه‌هایی روی پوست نیست، این بیماری می‌تواند عوارض جدی داشته باشد. Shuts می‌گوید ...