876
سُرخَک نوعی ... ‌های پوستی در سرخک در حدود روز چهارم پس از شروع تب نمایان می‌شوند دانه‌های ...


689
سرخک در بزرگسالان و بیماری های کودکان و سرخکلای زیبای من و سرخک در نوزادان و سرخک به انگلیسی را در آکاایران ببینید


426
موقعی که دانه‌های سرخک محو می‌شوند رنگ پوست در محل دانه‌ها قهوه‌ای رنگ می‌گردد و بعدا از ...


987
اسامی دیگر سرخک. سرخک‌های سخت، سرخک قرمز، هفت روز سرخک، سرخک هشت روز، نه روز سرخک، ده روز سرخک و morbili (ویروس شناخته شده با دانه‌های قرمز روی پوست).


757
قبل از بروز دانه های پوستی، دانه های سفید رنگ كوچكی در سطح داخلی مخاط گونه دیده می شود.


530
دانه‌های سرخک در ابتدا بصورت لکه‌های قرمز و صاف هستند اما ممکن است بصورت یک برآمدگی کوچک ...


571
موقعی که دانه‌های سرخک محو می‌شوند رنگ پوست در محل دانه‌ها قهوه‌ای رنگ می‌گردد و بعدا از ...


723
واکسن سرخجه قبل بارداری سرخجه چیست وراه درمان سرخجه,واکسن سرخجه,علائم سرخجه در بزرگسالان,علائم بیماری سرخجه,سرخجه در کودکان,سرخجه در نوزادان,بیماری سرخجه چیست,راههای انتقال سرخک و سرخجه ...


770
تفاوت سرخک و سرخجه دیدن دانه های سرخ بر روی بدن به خصوص در کودکان ، همیشه باعث نگرانی والدین می شود.


518
3- دوران پیدایش دانه های سرخک : دانه ها ابتدا از قسمت فوقانی و طرفی گردن و پشت گوش شروع میشود و ...


188
3- دوران پیدایش دانه های سرخک : دانه ها ابتدا از قسمت فوقانی و طرفی گردن و پشت گوش شروع میشود و ...


918
سرخک ،سرخکان،سرخک در نوزادان،سرخک علائم،سرخ کن،سرخک چیست،سرخک در بزرگسالان،سرخک به انگلیسی،سرخک در کودکان،سرخکان به انگلیسی،سرخکان چیست،واکسین سرخکان،بیماری سرخکان،دانه سرخکان،روستای ...


205
سرخک و سرخجه فلج اطفال فلج اطفال ایمن سازی بیماری های منتقله از ناقلین عمومی ... (دانه هاي ...


474
سرخجه یا سرخک المانی که با نام سرخک سه روزه هم شناخته میشود معمولا نشانه های این بیماری انقدر خفیف هستند که مورد توجه قرار نمی گیرند ،به خصوص در کودکان مسری است .


447
تعدادی از کودکان به انوع خفیف بدل سرخک مبتلا میشوند و علائمی ندارد ... بروز دانه های قرمز ...


194
موقعی که دانه‌های سرخک محو می‌شوند رنگ پوست در محل دانه‌ها قهوه‌ای رنگ می‌گردد و بعدا از ...


923
سرخک یک بیماری ... یک تا دو روز بعد از جمله بیماری دانه‌های برجسته و سفیدرنگی در داخل مخاط ...


923
سرخک چه نشانه هایی در بدن ظاهر می شود این دانه های قرمز سوزناک با سرفه ، تب، قرمز


590
کودکی که به سرخجه مبتلا می شود دانه های پوستی یا بثورات شبیه به سرخک می ... دانه های ...


931
دوران پیدایش دانه‌های سرخک: دانه‌ها درخلال بیماری سرخک ممکن است غدد لنفاوی زیر فک و گردن ...