710
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی با بیان اینکه برای اولین بار در بودجه 95 ردیف ویژه ای برای عدالت آموزشی در نظر گرفته شده است گفت: در بودجه سال 95 چند ردیف برای پرداخت مطالبات بازنشستگان و ...


402
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی با بیان اینکه برای اولین بار در بودجه 95 ردیف ویژه ای برای عدالت آموزشی در نظر گرفته شده است گفت: در بودجه سال 95 چند ردیف برای پرداخت مطالبات بازنشستگان و ...


900
در بودجه 95 چند ردیف برای پرداخت مطالبات معوقه فرهنگیان در نظر گرفته شده است/ اعتبارات ...


960
... برای پرداخت مطالبات ... لایحه بودجه 95 پیش بینی شده است. ... فرهنگیان در ماه‌های ...


576
... آموزشی در نظر گرفته ... و باید بین استان های مختلف ... در بودجه 95 در چند ردیف ...


714
در بودجه 95 چند ردیف برای پرداخت مطالبات معوقه فرهنگیان در نظر گرفته شده است/ اعتبارات ...


413
... آن چه در سال 95 باید پرداخت می ... های مختلف می ... برای فرهنگیان در بودجه.


658
... سال 95هم پرداخت شود در صورتی ... ردیف های مختلف برای مطالبات در نظر گرفته شده ...


201
... آموزشی در نظر گرفته ... و باید بین استان های مختلف ... در بودجه 95 در چند ردیف ...


525
نمایندگان مجلس در بودجه 95 ... با کمبود اعتبارات مواجه شده است. ... پرداخت مطالبات فرهنگیان ...


882
نمایندگان مجلس در بودجه 95 ... با کمبود اعتبارات مواجه شده است. ... پرداخت مطالبات فرهنگیان ...


514
... های در نظر گرفته شده برای ... از اعتبارات ردیف‌های ... شده است، در سقف بودجه ...


382
در بودجه 95 چند ردیف برای پرداخت مطالبات معوقه فرهنگیان در نظر گرفته شده است/ اعتبارات ...


954
... استان‌های مختلف که استعداد بیشتری برای پذیرش این اعتبارات دارند توزیع شود. ... آموزشی در ...


919
... های در نظر گرفته شده برای ... است، باید در پرداخت های ... بودجه را به استان های ...


504
... بگیر باید در پیش گرفته شود. ... را برای پرداخت مطالبات ... در نظر گرفته شده است. ...


510
... های در نظر گرفته شده برای ... از اعتبارات ردیف‌های ... شده است، در سقف بودجه ...


502
... انجام شده است. برای این ... در نظر گرفته شد; پرداخت حقوق ... بودجه‌های آموزشی را ...


278
به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از روزنامه ایران، معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی ج


492
پرداخت معوقه فرهنگیان. ... و برای این بخش طرح هایی در نظر گرفته شده ... برای دوره های آموزشی ...