836
جزئیات انهدام یک باند شرور در شرق کشور توسط وزارت اطلاعات/ شهادت یک مامور انتظامی


254
شرور پندوک بلوچ لاشاری با شرور معدوم عمید محمد بامری معروف به عیدک ... با اشرار ... دستگیری وی ...