167
خراسان شمالی; ... اهم وظایف دفتر نمایندگی نیروی دریایی در استان ... می‌شود نظرات ظرف ...


946
خراسان شمالی ... از اهم وظایف دفتر نمایندگی نیروی دریایی در استان ... می‌شود ؟ ۳ . ۱۵ ...


824
... دفتر نمایندگی نیروی ... خراسان شمالی ... آتی این دفتر در اردبیل ایجاد شود. ...


21
اردبیل – معاون سیاسی و امنیتی استاندار اردبیل از گشایش دفتر نمایندگی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی در اردبیل خبر داد.


996
خراسان شمالی ... اهم وظایف دفتر نمایندگی نیروی دریایی در استان ... آبگیری می شود ; در ...


957
خراسان شمالی ... گشایش دفتر نمایندگی نیروی دریایی ... در جاسک ایجاد می‌شود ...


384
استخدام خراسان شمالی. ... در نیروی دریایی ... سنگی، دفتر نمایندگی نیروی دریایی ...


403
... دفتر نمایندگی نیروی دریایی ... خراسان شمالی از ... جماران در اردبیل نصب می شود ...


608
نمایندگی نیروی دریایی ارتش در خراسان شمالی آغاز به کار می‌کند


208
اقتصاد ایران: در جلسه ای با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار اردبیل راه اندازی پانزدهمین دفتر نمایندگی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی در اردبیل


637
استخدام خراسان شمالی. ... در نیروی دریایی ... سنگی، دفتر نمایندگی نیروی دریایی ...


723
... دفتر نمایندگی نیروی دریایی ... خراسان شمالی از ... جماران در اردبیل نصب می شود ...


295
نمایندگی نیروی دریایی ارتش در خراسان شمالی آغاز به کار می‌کند


482
اقتصاد ایران: در جلسه ای با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار اردبیل راه اندازی پانزدهمین دفتر نمایندگی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی در اردبیل


663
... با کمک خیران احداث می‌شود. ... در خراسان شمالی ۵ ... دفتر نمایندگی نیروی دریایی ...


592
... در رشته‌های بهداشتی، درمانی و فنی در نیروی دریایی ... می‌شود و به ... دفتر نمایندگی نیروی ...


549
معاون نیروی انسانی نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران از راه اندازی پانزدهمین دفتر نمایندگی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی در اردبیل خبر داد.


906
خراسان رضوی; خراسان شمالی; ... اینکه در دفتر نمایندگی ارتش ... که جذب نیروی دریایی می ...


346
... داوطلب اضافه می‌شود) ... دوم نیروی دریایی، در دوم ... بهشتی، دفتر نمایندگی نیروی دریایی ...


319
استخدام نیروی دریایی ارتش در سال 95 ... آنان اضافه می‌شود.( ... دفتر نمایندگی نیروی ...