286
... علیه دولت به هر ابزاری متوسل می ... دلواپسان برای حمله به دولت به هر ابزاری متوسل می شوند .


590
دلواپسان برای حمله به دولت به هر ابزاری متوسل می شوند . ... علیه دولت به هر ابزاری متوسل می ...


550
دلواپسان برای حمله به دولت به هر ابزاری متوسل می شوند . ... علیه دولت به هر ابزاری متوسل می ...


498
... با ریزش 99 واحدی به عدد 69 ... بازی چرخ دنده برای ... در بازار به فروش می رسد ...


293
دلواپسان برای حمله به دولت به هر ابزاری متوسل می شوند . ... علیه دولت به هر ابزاری متوسل می ...


678
دلواپسان برای حمله به دولت به هر ابزاری متوسل می شوند . ... علیه دولت به هر ابزاری متوسل می ...


761
آقا فرمودند براي تخريب دولت و تيم مذاكره كننده به هر روشي متوسل ... می شوند رسالت ما ... دولت به ...


151
... به دولت تدبیر و ... برای کسی می‌شوند که ... به هر ابزاری متوسل می‌شوند و از ...


703
... فردی می‌شوند که نه ... این راه به هر ابزاری متوسل می‌شوند ... برای حمله به دولت ...


649
... این است که به شکلی ... لوازم خانگی به هر جایی ... برای ادامه محکومیت به ...


187
دلواپسان برای حمله به دولت به هر ابزاری متوسل می شوند . ... علیه دولت به هر ابزاری متوسل می ...


289
دلواپسان انتخاباتی ...! تحلیل ... فوروم ایران آمریکا > ورود به تالار ...


901
دلواپسان برای حمله به دولت به هر ابزاری متوسل می شوند . ... علیه دولت به هر ابزاری متوسل می ...


770
آقا فرمودند براي تخريب دولت و تيم مذاكره كننده به هر روشي متوسل ... می شوند رسالت ما ... دولت به ...


296
... به دولت تدبیر و ... برای کسی می‌شوند که ... به هر ابزاری متوسل می‌شوند و از ...


266
... فردی می‌شوند که نه ... این راه به هر ابزاری متوسل می‌شوند ... برای حمله به دولت ...


197
... به افشاگر مي‌شوند؛ واقعا شايد ناخواسته و بدون برنامه‌ريزي بود كه اين روزها برنامه اتاق ...


822
... این است که به شکلی ... لوازم خانگی به هر جایی ... برای ادامه محکومیت به ...


291
وجود مخالفان برای هر دولت ... متوسل می‌شوند و ... دلواپسان همراه باشد و به ...


477
اجماع در ایران برای ... / اگر در جامعه ای مردم به یکدیگر و حکومت اعتماد نداشته باشند، آیا می ...