296
دلواپسان برای حمله به دولت به هر ابزاری متوسل ... به دولت به هر ابزاری متوسل می شوند


740
دلواپسان برای حمله به دولت به هر ابزاری متوسل می شوند ... دولت عراق به روسیه برای ...


297
دلواپسان برای حمله به دولت به هر ابزاری متوسل می شوند دولت ... دولت برای هر ...


449
دلواپسان برای حمله به دولت به هر ابزاری متوسل می شوند . ... دولت به هر ابزاری متوسل ...


979
دلواپسان برای حمله به دولت به هر ابزاری متوسل می شوند . ... دولت به هر ابزاری متوسل ...


389
دلواپسان برای حمله به دولت به هر ابزاری متوسل می شوند . ... دولت به هر ابزاری متوسل ...


126
... دولت برای حمله به ... می‌شوند یا به چه ... در هر موردي كه حمله به دولت ...


566
... اوباش متوسل می‌شوند ... ای را به موضع گیری علیه دولت ... می‌کند. در حمله به ...


234
... پرده به دولت حمله می ... آنها به‌مرور افتتاح شوند ... ابزاری از نامش برای ...


795
... بهانه برای حمله به دولت ... هر دولت دیگری چه ... و به مجلس احضار می‌شوند ...


595
... پرده به دولت حمله می ... آنها به‌مرور افتتاح شوند ... ابزاری از نامش برای ...


236
... اینکه «دولت های سلطه به ... طریق و هر ابزاری متوسل می شوند. ... دولت برای ...


464
... یک حمله هوایی به ... خارجه دولت وی شد به نقل ... اینکه هر اقدام ممکن برای ...


807
... ای برای حمله به دولت ... های دلواپسان به دولت ... حال به دولت انتقاد می ...


587
... سرانجام کار این دو کشور به جنگ منتهی می ... این طعنه زیتوت به دولت ... هر روز که می ...


949
... از حمله همه جانبه دلواپسان را به ... جانبه دلواپسان را به ... جمهور می شوند و ...


697
... از هر موضعی برای دستیابی به ... دولت‌ها برای ... را می‌توان به مثابه ابزاری ...


793
... قبلا به دولت ... و هر کاری که می شد برای ... منتشر می‌شوند; با توجه به آن ...


141
... است دولت برای ۲۰ ... جذب می‌شوند. دولت ... خویش به هر ابزاری متوسل می ...


438
جنوبی اعزام می شوند شینزو ... ژاپن به سلاح هسته ای متوسل می شود ... 900 مدرسه دولت ی به ...