758
به‌طور معمول عادت ماهانه در ... یک دوره قاعدگی طبیعی در یک خانم در سن باروری شامل حدود ۲۸ ...


529
دوره قاعدگی ... این فرایند به‌طور طبیعی در دوران باروری جنسی گونه ... عادت ماهانه زنان ...


418
اغلب زنان می‌دانند که دوره طبیعی عادت ماهانه در فاصله 20 تا 40 روز اتفاق می‌افتد اما بسیاری ...


622
خونریزی میان دو دوره عادت ماهانه ... 13-مشاهده خون قهوه ای رنگ در طول دوران عادت ماهانه طبیعی ...


306
یکی از ویژگیهای مشخص زنان بالغ، تغییرات دوره ای در دستگاه تولید مثل است که به آن دوره یا سیکل قاعدگی یا عادت ماهانه (menstrual cycle)گفته می شود.


482
دورة زمانی میان دو ... است که ممکن است زیاد به نظر آید ولی طبیعی ... (قطع عادت ماهانه) ...


991
پریودی به آن دچار شوند که دکتر مکبری نژاد در مورد آن نیز می گوید: خونریزی در دوران عادت ماهیانه تا حدی طبیعی است، اما اگر فرد احساس کند میزان خونریزی از …


945
عادت ماهانه ... كاملی در مورد زمان و میزان خونریزی و دفعات تكرار آن، آخرین دوره طبیعی ...


457
شش علت دفع لخته خون در دوره عادت ماهانه ... لخته با خون عادت ماهانه کاملاً طبیعی است حتا ...


952
فاصله بین دوره‌ها یا سیكل‌ها معمولا 28 روز است و دوره 23 یا 35 روزه طبیعی ... عادت ماهانه ...


677
فاصله بین دوره‌ها یا سیكل‌ها معمولا 28 روز است و دوره 23 یا 35 روزه طبیعی ... عادت ماهانه ...


977
خونریزی میان دو دوره عادت ماهانه ... 13-مشاهده خون قهوه ای رنگ در طول دوران عادت ماهانه طبیعی ...


409
عادت ماهانه نوعی امری طبیعی و معمولی است و برای همه ... آیا میتوانم در دوره عادت ماهانه به ...


37
به عقیده‌ی متخصصان مصرف دخانیات به خصوص در دوره‌ی عادت ماهانه به نفع ... به طور طبیعی ...


214
تغییر رنگ در ترشحات مجرای تناسلی آیا طبیعی ... یک دوره‌ قاعدگی ... عادت ماهانه ام نا ...


751
خونریزی شدید در دوران قاعدگی قاعدگی عادت ماهانه زنان ... دوره‌ ماهانه و ... همگی طبیعی ...


942
در هر عادت ماهانه طبیعی روزانه حدود ۵ قاشق سوپ خوری ۲۰ ... دوره ماهانه شما را هم خسته کرده ...


127
اغلب زنان می‌دانند که دوره طبیعی عادت ماهانه در فاصله 20 تا 40 روز اتفاق می‌افتد اما بسیاری ...


362
خونریزی رحم و خونریزی رحمی غیر طبیعی و خونریزی ... خونریزی خارج از عادت ماهانه. ... دوره های ...


312
اغلب زنان می‌دانند که دوره طبیعی عادت ماهانه در فاصله 20 تا 40 روز اتفاق می‌افتد اما بسیاری ...