406
... دولت بنای تعطیلی شبکه ... این کشور را برای ... و مهار تورم دارد. در فضای آرام می‌توان ...


647
... به این دارد که دولت تصمیماتی ... بهتر عملکرد دولت را ... بنای مدیریت کشور در فضای ...


686
معاون سیاسی وزیر کشور تصریح کرد: دولت بنای ... در فضای آرام است که می‌توان مسائل را مدیریت ...


945
... در هر کشوری برای انجام همه امور شرط اول داشتن آرامش در فضای آرام ... دولت بنای ... کشور را بر ...


988
... خوب کشور حتما باید دل ها را ... که باید در یک فضای آرام به ... کنند و بنای دولت ...


69
که گویی دولت رأسا قصد مداخله در ... اصلی مدیریت ... مدیریت کشور در فضای آرام را دارد.


832
معاون سیاسی وزیر کشور تصریح کرد: دولت بنای ... در فضای آرام است که می‌توان مسائل را مدیریت ...


521
... هایش را به کشور ... است و دولت در چهار سال ... در فضای آرام سیاسی می ...


213
... در فضای سایبر وجود دارد ... و آرام آرام کل فضای کارکردهای مختلف کشور را در بر ...


880
... در مدیریت اجرایی کشور از ... نیز کشور را در ... وجود دارد. فارس: در دولت ...


193
به گزارش رجانیوز، دولت یازدهم اعتدال را در یک ... در فضای انتخابات ... قصد مدیریت کشور بر ...


552
... سرمایه‌هایش را به کشور ... در فضای آرام می‌توان ... است و دولت در چهار سال پیش ...


68
*در حقیقت بنا بر برنامه ریزی دولت اصلاحات که سنگ بنای پارس جنوبی را ... مدیریت در ... کشور در ...


638
دولت بنای مدیریت کشور در فضای ... طبیعی است اما دولت بنای مدیریت کشور در فضای ارام را دارد.


809
تهران - ایرنا - «محمد رضا عارف» رییس بنیاد امید ایرانیان می گوید راهبرد اصلی اصلاح طلبان در انتخابات مجلس دهم، پیروزی و به دست آوردن اکثریت کرسی های این مجلس است.


478
... هایش را به کشور ... است و دولت در چهار سال ... در فضای آرام سیاسی می ...


11
در قدیم فضای سبز شهر بسیار ... یهودیان خود را در ... دانشگاهی را در مرکز کشور در اختیار دارد. ...


794
... مکرر در فضای اقتصادی کشور ... دولت در مدیریت ... وجود دارد ما آرام ...


208
این را مسئولین کشور، دولت ... شماها در مدیریّت کشور -در ... تأثیر دارد، مسئله‌ی فضای ...


759
این کشور سه پایتخت متفاوت دارد. قوهٔ مجریه در ... این کشور را ... قرار دارد که فضای آبی ...