180
با حکم جعفر توفیقی، سرپرست وزارت علوم، صدرالدین شریعتی، رئیس دانشگاه علامه طباطبایی تهران برکنار و حسین سلیمی به عنوان سرپرست جدید این دانشگاه منصوب شد.


132
طی حکمی از سوی سرپرست وزارت علوم، دکتر حسین سلیمی به عنوان سرپرست جدید دانشگاه علامه طباطبایی منصوب شد.


667
سرپرست وزارت علوم با صدور حکمی صدرالدین شریعتی، رییس دانشگاه علامه طباطبایی را از سمت خود برکنار و حسین سلیمی را به عنوان سرپرست جدید این دانشگاه منصوب کرد.


581
مدیر گروه جامعه‌شناسی دانشگاه علامه درپاسخ به شریعتی : قدرت آن قدر مهم است ؟ رئیس سابق دانشگاه علامه‌طباطبایی: ازبرکناری ام بی اطلاعم/قدم آقای سلیمی روی چشم


219
روزنامه جوان، نزدیک به سپاه پاسداران، در شماره سه‌شنبه اکبر هاشمی رفسنجانی را به دلیل سخنانش درباره «استفاده دولت سوریه از سلاح شیمیایی علیه مردم» مورد حمله و …


782
رئیس دانشگاه یزد، واقعا از رئیس دانشگاه علامه ... " ریئس دانشگاه علامه طباطبایی برکنار شد ...


626
با حکم سرپرست وزارت علوم، صدرالدین شریعتی برکنار و جای او را حسین سلیمی گرفت. دوره هشت‌ساله ریاست شریعتی با بازنشسته کردن اساتید و امنیتی شدن فضای دانشگاه توام بود.


467
شریعتی از ریاست دانشگاه‌علامه برکنار شد ... دانشگاه علامه طباطبایی ... رئیس دانشگاه علامه ...


698
دوازدهمین‌رئیس‌دانشگاه‌هم‌برکنارشد رئیس دانشگاه علامه طباطبایی برکنار شد,حسین ...


565
گفتگو نیوز: با حکم جعفر توفیقی، سرپرست وزارت علوم، صدرالدین شریعتی، رئیس دانشگاه علامه طباطبایی تهران برکنار و حسین سلیمی به عنوان سرپرست جدید این دانشگاه …


723
رئیس معزول دانشگاه ... امنای دانشگاه آزاد برکنار شد ... دانشگاه علامه طباطبایی.


61
حجت‌الاسلام صدرالدین شریعتی از ریاست دانشگاه علامه‌طباطبایی برکنار شد : بالاخره سرپرست وزارت علوم، حجت‌الاسلام صدرالدین شریعتی را از ریاست دانشگاه علامه طباطبایی برکنار و حسین سلیمی را ...


930
پس از انتقادات از عملکرد صدر الدین شریعتی رییس دانشگاه علامه طباطبایی تهران اخباری از برکناری قریب الوقوع او به گوش می رسد.


433
رئیس برکنارشده دانشگاه ... صدرالدین شریعتی، رئیس افراطی دانشگاه علامه طباطبایی برکنار شد.


362
رئیس جنجالی دانشگاه علامه برکنار شد/ آغاز اعتراضات در مجلس. حسین سلیمی به دنبال برکناری صدرالدین شریعتی سرپرست دانشگاه علامه طباطبایی شد.


972
طی حکمی از سوی سرپرست وزارت علوم، دکتر حسین سلیمی به عنوان سرپرست جدید دانشگاه علامه طباطبایی منصوب شد.


860
بالاخره سرپرست وزارت علوم، حجت‌الاسلام صدرالدین شریعتی را از ریاست دانشگاه علامه طباطبایی برکنار و حسین سلیمی را جایگزین وی کرد.


802
... کشور برکنار شد ... های دانشگاه علامه طباطبایی آینده ... است علامه میزبان رئیس ...


205
در تابستان ۱۳۹۲ رئیس دانشگاه علامه ... وی برکنار ... علامه طباطبایی حذف شد.


641
تکلیف‌ رییس‌ دانشگاه‌ علامه‌ طباطبایی‌ مشخص‌ شد. ... برکنار می شود. حسن ... رئیس دانشگاه ...