550
مشاور وزیر آموزش و پرورش در امور بازنشستگان با بیان ... باید لایحه رتبه‌بندی معلمان شامل ...


120
جزئیات طرح نظام رتبه بندی معلمان ... هم شامل من میشود. ... طرح شامل حال بازنشستگان ...


827
... اجرای مرحله دوم رتبه بندی معلمان ... طرح رتبه بندی شامل معلمان ... بازنشستگان در طرح رتبه ...


414
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی آموزش و پرورش با اعلام شرایط جدید رتبه‌بندی برای معلمان دارای کسر ساعت موظف، گفت: صدور حکم رتبه‌بندی برای کسانی که ابلاغ تمام‌وقت آنها صادر نشده و کسر ساعت ...


665
اخبار و مسائل بازنشستگان، معلمان و ... حذ ف میشود بعد ... رتبه بندی که شامل ما نشد ...


826
... ‌ رتبه نخست در طرح رتبه‌بندی معلمان شامل ... شامل حا ل بازنشستگان ... معلمان انجام میشود ...


659
آیا طرح رتبه بندی شامل بازنشستگان میشود ... آیا طرح رتبه بندی معلمان شامل بازنشسته های ...


321
اخبار و مسائل بازنشستگان، معلمان و ... پیشنهاد میشود به بازنشستگان ... رتبه بندی شامل حا ...


111
در میزگرد بررسی طرح رتبه بندی معلمان ... بندی برای بازنشستگان 86 به ... باید شامل رتبه بندی ...


255
دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش ضمن اعلام جزئیات نظام رتبه‌بندی معلمان ... شامل بازنشستگان ...


139
فرهنگیان نیوز - تدبیر: معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش از تصویب شاخص‌های طرح رتبه‌بندی


9
تکلیف بازنشسته های فرهنگی در طرح رتبه بندی معلمان ... را شامل می‌شود ... رتبه بندی بازنشستگان ...


612
دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش ضمن اعلام جزئیات نظام رتبه‌بندی معلمان، گفت: آموزش و پرورش ...


577
بخشنامه هاواخباراداری(اینجاکمیجان) - آشنايي باقوانين - لطفانظرات ارزشمندخودرادرخصوص مطالب مندرج دراین وبلاگ درلینک نظرات به یادگاربگذارید.. ️ مدارک لازم هنگام رانندگی و …


867
جزئیات پرداخت مطالبات فرهنگیان بازنشسته لینک های مفید و مرتبط آخرین اخبار معلمان و فرهنگیان اخبار نظام رتبه بندی معلمان اخبار استخدام …


579
به گفته وی این مطالبات عمدتا شامل حق ... ها و بازنشستگان در ... رتبه‌بندی معلمان ...


263
... در چهار رتبه طبقه‌بندی می‌شوند که رتبه نخست ۷۰ درصد آنها را شامل ... رتبه‌بندی معلمان ...


53
... و معلمان و بازنشستگان در ... اجرای رتبه‌بندی معلمان اقدام ... شامل حال ...


533
... 93، با طرح رتبه‌بندی معلمان موافقت ... براساس آن معلمان شامل این ... و منظور میشود ...


537
وی با بیان این که طرح رتبه بندی معلمان فرصت ... 90 درصد معلمان، شامل رتبه یک این ... میشود) اول ...