604
اختصاص ردیف ویژه برای عدالت آموزشی در بودجه 95 ... در بین سال ... ردیف ویژه برای عدالت ...


801
رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور از اختصاص ردیف ویژه برای عدالت اموزشی در بودجه ...


414
قانون بودجه سال 1386 کل کشور جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد رئیس محترم جمهوری اسلامی ...


67
اختصاص ردیف ویژه برای عدالت آموزشی در بودجه 95 ... در بین سال ... ردیف ویژه برای عدالت ...


891
... ردیف ویژه برای عدالت آموزشی سه ... در کشور ردیف مستقل عدالت ... بودجه سال ...


95
... ردیف ویژه برای عدالت آموزشی در بودجه سال ۹۵ اختصاص ... در بودجه سال 95 و برنامه ...


290
... ای برای عدالت آموزشی در ... در بودجه 95 ردیف ویژه ... در بودجه سال 95 چند ردیف ...


499
... عدالت آموزشی در بودجه ... از اختصاص ردیف ویژه برای عدالت آموزشی در بودجه سال ...


452
... 1395 ردیف ویژه‌ای برای توسعه عدالت آموزشی در نظر ... در بودجه سال 95 و برنامه ...


345
برای نخستین بار در بودجه 1395 ردیف ویژه‌ای برای توسعه عدالت آموزشی در ... از سال 1392 ...


737
برای نخستین بار در بودجه 1395 ردیف ویژه‌ای برای توسعه عدالت آموزشی در ... از سال 1392 ...


579
... از اختصاص ردیف بودجه ویژه ... آموزشی در ... در لایحه بودجه سال 96 برای ...


566
... ای برای عدالت آموزشی در ... در بودجه 95 ردیف ویژه ... در بودجه سال 95 چند ردیف ...


583
ردیف ویژه برای عدالت آموزشی در بودجه سال ۹۵ اختصاص ... اختصاص یافت متهم ردیف ...


176
... و عدالت آموزشی» برای ... سال گذشته ردیف بودجه ... ویژه عدالت آموزشی در ...


237
... اختصاص ردیف بودجه برای ... برای عدالت آموزشی در سیستان و بلوچستان، امروز با موافقت ...


549
... در بحث اختصاص بودجه ۹۳ ... ها در بودجه سال ... ردیف ویژه برای عدالت ...


20
دولت در لایحه بودجه سال 96 کل ... اختصاص 3500 ... اختصاص ردیف اعتباری ویژه برای ...


269
... توسعه عدالت آموزشی که در ... برای اولین بار در بودجه سال 95 ردیف ویژه عدالت ...


91
در سایت خبری مشرق نیوز آخرین اخبار حوادث,سیاسی,فرهنگی,اقتصادی,اجتماعی,ورزشی, ... ویژه ...