232
سلام ملیکا جون من تینا هستم یادتون هست؟فرمول رنگ زیتونی دودی تیره رو ازتون پرسیده بودم ...