593
... احیای دریاچه ارومیه، مرحله اول عملیات رهاسازی آب از سد بوکان ... آب شور دنیا است./ عکس


499
مرحله اول عملیات رهاسازی آب از سد بوکان به ... احیای دریاچه ارومیه و ... اب برای کارهای ...


454
... رهاسازی آب از سد بوکان ... احیای دریاچه ارومیه ... شده برای ورودی به مخزن سد ...


599
درراستای اجرای مصوبات ستاد احیای دریاچه ارومیه، مرحله اول عملیات رهاسازی آب از سد ...


238
گالری عکس; گالری ... برای احیای دریاچه ارومیه/ آب ... رود برای رهاسازی آب سد بوکان ...


701
ارومیه-درراستای اجرای مصوبات ستاد احیای دریاچه ارومیه، مرحله اول عملیات رهاسازی آب ...


78
... اول عملیات رهاسازی آب از سد بوکان با دبی ... احیای دریاچه ارومیه+عکس: ... برای نوسازی ...


140
... سد بوکان، بخشی از آب ... ستاد احیای دریاچه‌ی ارومیه ... رهاسازی این میزان آب ...


26
... آب سد بوکان در دریاچه ... احیای دریاچه ارومیه و بر اساس برنامه زمان‌بندی تهیه شده ...


114
... آب برای احیای دریاچه ... برای احیای دریاچه ارومیه ... رهاسازی آب از سد بوکان ...


318
ارومیه-درراستای اجرای مصوبات ستاد احیای دریاچه ارومیه، مرحله اول عملیات رهاسازی آب ...


619
ستاد احیای دریاچه ارومیه. صفحه نخست ; دریاچه ارومیه . وضعیت منابع آبی و مصرف آب در ...


972
... سد بوکان، بخشی از آب ... ستاد احیای دریاچه‌ی ارومیه ... رهاسازی این میزان آب ...


595
... ستاد احیای دریاچه ارومیه، مرحله اول عملیات رهاسازی آب از سد بوکان با دبی ... عکس ...


639
اتفاقی تازه برای دریاچه ارومیه + عکس. ... آب از سد بوکان رهاسازی ... احیای دریاچه ارومیه ...


753
مرحله اول عملیات رهاسازی آب از سد بوکان به دریاچه ارومیه با دبی 70متر مکعب از ابتدای ...


753
رهاسازی آب سد ... مکعب آب از سد بوکان به ... کرد برای احیای دریاچه ارومیه ...


254
رهاسازی آب سد بوکان به ... احیای دریاچه ارومیه و ... شده برای ورودی به مخزن سد ...


139
... احیای دریاچه ارومیه و بر اساس برنامه زمان‌بندی تهیه شده، مرحله اول عملیات رهاسازی ...


560
... ارومیه، آب سد بوکان برای دومین بار در سال جاری به سمت این دریاچه رهاسازی ... عکس; فیلم ...