543
روایت کلوپ از ملاقاتش با ... ملاقاتش با این مربی 42 ساله گفته:"واقعا صحبت خوبی با هم ...


524
روایت کلوپ از ملاقاتش با راجرز . ... اگر می خواستم از راجرز درباره باشگاه لیورپول سوال ...


574
روایت کلوپ از ملاقاتش با ... ملاقاتش با این مربی 42 ساله گفته:"واقعا صحبت خوبی با هم ...


343
روایت کلوپ از ملاقاتش با ... ملاقاتش با این مربی 42 ساله گفته:"واقعا صحبت خوبی با هم ...


122
روایت کلوپ از ملاقاتش با ... ماه اکتبر جانشین برندن راجرز در لیورپول شد به رسانه ...


372
روایت کلوپ از ملاقاتش با ... ملاقاتش با این مربی 42 ساله گفته:"واقعا صحبت خوبی با هم ...


662
روایت کلوپ از ملاقاتش با ... ملاقاتش با این مربی 42 ساله گفته:"واقعا صحبت خوبی با هم ...


77
روایت کلوپ از ملاقاتش با ... ملاقاتش با این مربی 42 ساله گفته:"واقعا صحبت خوبی با هم ...


540
روایت کلوپ از ملاقاتش با ... ملاقاتش با این مربی 42 ساله گفته:"واقعا صحبت خوبی با هم ...


287
روایت کلوپ از ملاقاتش با راجرز . ... "واقعا صحبت خوبی با هم داشتیم. راجرز انسان خوبی است.


707
روایت وزیر ورزش از آخرین ملاقاتش با ... روایت وزیر ورزش از آخرین ملاقاتش با آیت ...


759
روایت کلوپ از ملاقاتش با ... ملاقاتش با این مربی 42 ساله گفته:"واقعا صحبت خوبی با هم ...


781
روایت کلوپ از ملاقاتش با ... ملاقاتش با این مربی 42 ساله گفته:"واقعا صحبت خوبی با هم ...


916
فرق کلوپ با خوزه وامثال ... اون سال ک با راجرز دوم شدین و ما ... و کلوپ...از همه ...


222
روایت کلوپ از ملاقاتش با ... ملاقاتش با این مربی 42 ساله گفته:"واقعا صحبت خوبی با هم ...


921
برندن راجرز، سرمربی لیورپول به حمایت از نحوه برخورد یورگن کلوپ با ... راجرز از کلوپ ...


393
روایت کلوپ از ملاقاتش با ... ملاقاتش با این مربی 42 ساله گفته:"واقعا صحبت خوبی با هم ...


764
حمایت راجرز از کلوپ در ... سابق لیورپول به تمجید از نحوه برخورد کلوپ با استوریج و ...


110
پاسخ دندان شکن بالوتلی به کلوپ و راجرز ... رحمتی بازی با استقلال خوزستان را از دست ...


69
روایت وزیر کشور از ملاقاتش با ...