944
رومینیگه:با بکن‌باویر باید با احترام بیشتری رفتار می‌کردند/هوینس به اکادمی بایرن روح تازه ...


759
رومینیگه:با بکن‌باویر باید با احترام بیشتری رفتار می‌کردند/هوینس به اکادمی بایرن روح تازه ...


907
رومینیگه:با بکن‌باویر باید با احترام بیشتری رفتار می‌کردند/هوینس به اکادمی بایرن روح تازه ...


502
مدافع عراقی تیم فوتبال سیاه جامگان که با این باشگاه به توافق نهایی رسیده بود، از حضور در ...