483
ریال عربستان ، قیمت ریال عربستان ، قیمت ارز ، قیمت ... هزار تومان عبور ... محفوظ است.


734
ریال عربستان 1000 تومان شد ... می دهد که در چند روز گذشته ... حدود 10 تا 15 ریال عربستان است.


691
عربستان سعودی ... در بسیاری از مواقع نیز مشخص نیست که آیا قیمت درج شده به تومان است یا به ریال.


587
میانگین مالیات قطعی سال 94 اصناف 790 هزار تومان است ... هر ریال عربستان: 852: 863 ... چند رسانه; استان ...


502
دلار در بازار آزاد چند تومان است؟ / دلار دو نرخی همچنان داد و ستد می شود ... ریال عربستان. 317.


425
به دنبال مصوبه امروز هیات دولت مبنی بر تبدیل واحد پول ملی از ریال به تومان، رئیس کل بانک ...


194
نکته قابل توجه دیگر آن است که پس از چند ... هر ریال عربستان 40 تومان ... هم 1 ریال است ...


772
... در چند روز گذشته افزایش قیمت هر ریال عربستان به 1000 تومان ... تا 15 ریال عربستان است. ...


250
هر یک‌صد دلار در صرافی‌های مدینه حدود سیصد و هفتاد هزار تومان ... است. چند روز پیش ... است ...


323
... که در چند روز گذشته افزایش قیمت هر ریال عربستان به 1000 تومان ... 10 تا 15 ریال عربستان است.


734
نکته قابل توجه دیگر آن است که پس از چند روز ... سقوط ریال عربستان در ... است هزار تومان ایران ...


956
هر دلار چند سنت هستش؟؟ و هر سند چند تومن ایران ... - این سوال منقضی شده است.


491
در بسیاری از مواقع نیز مشخص نیست که قیمت درج شده به تومان است یا ریال. ... قرار بر حذف چند ...


833
یورو با ۵۸ ریال کاهش مواجه شد به ... تومان و یورو حدود ... دادستانی کل عربستان بازپرسان زن را به ...


579
اخبار اقتصادی » اقتصاد ایران » ریال عربستان 1000 تومان شد ... در چند روز ... تا 15 ریال عربستان است.


112
معاون اسبق حقوقی و پارلمانی بانک مرکزی گفت: تبدیل ریال به تومان اهداف سیاسی را پیگیری می کند ...


618
... قیمت ریال عربستان، ریال ... رایج از ریال به تومان است. ... داده است، چند بانک ...


427
ارزش انـواع ارزهــا بـه ریـال. ... هر ریال عربستان:


432
عربستان سعودی ... در بسیاری از مواقع نیز مشخص نیست که آیا قیمت درج شده به تومان است یا به ریال.


162
هر ریال چند تومان ۳۹ : ۱۹ ...