163
رئیس سازمان ثبت احوال کشور گفت: با همکاری شرکت چاپخانه دولتی ایران صدور کارت هوشمند ملی در ...


338
نشانی پست الکترونیکی اجباری نیست. در صورتی که در آینده کد رهگیری خود را فراموش نمایید، این ...


285
+ کارت هوشمند ملی. آشنایی با کارت هوشمند ...


212
ایسنا نوشت: سخنگوی سازمان ثبت احوال از کاهش مدت زمان صدور کارت‌های ملی هوشمند به کمتر از یک ...


715
ساختار حوزه طرح کارت هوشمند ملی; آئین نامه پیشنهادی ... اولویت در دریافت کارت هوشمند ملی.


315
ورود به سایت ثبت نام و دریافت کارت ملی هوشمند www.ncr.ir, سایت سامانه کارت هوشمند ملی ncr.ir


526
زمان دریافت کارت هوشمند ملی مشخص شد/ کارت هوشمند ملی 15 روزه صادر ...


862
توسط بازرگانان به سازمان تأمین اجتماعی و همچنین زمان دریافت ... کارت ملی هوشمند است ...


223
در حال حاضر همه افراد 15 سال به بالا می‌توانند برای دریافت کارت هوشمند ملی ... زمان مراجعه ...


267
در سایت ثبت احوال هم مراحل ثبت‌نام برای دریافت کارت ملی هوشمند ... در زمان تحویل کارت ملی ...