887
مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری البرز گفت: با هماهنگی‌هایی که با مرکز «it» استان انجام ...


894
... فراهم بودن زیرساخت‌های برگزاری انتخابات الکترونیک در کلان ... در کلان‌شهر کرج فراهم است. ...


670
معاون استاندار چهارمحال و بختیاری: انتخابات در چهارمحال و بختیاری به صورت نیمه الکترونیک ...


409
... شده است زیرساخت‌های برگزاری انتخابات الکترونیک در کلان‌شهر کرج فراهم است. لطفی در ...


421
... برای برگزاری انتخابات ... صورت الکترونیک فراهم ... گیری الکترونیک در انتخابات ...


673
... شده است زیرساخت‌های برگزاری انتخابات الکترونیک در کلان‌شهر کرج فراهم است. لطفی در ...


334
اولین انتخابات الکترونیک در ... و فراهم شدن زیرساخت‎های ... های برگزاری انتخابات است و ...


247
سمنان - استاندار سمنان گفت : زیرساخت های لازم برای اجرای طرح هوشمندسازی و دولت الکترونیک در ...


201
برگزاری انتخابات الکترونیک، همچنان در مرحله تصمیم‌گیری است مشهد ؛جزو ٩‌کلان‌شهر برای ...


991
زیرساخت های بولینگ و ... 200 نفر را فراهم کرده است. ... رضوی در انتخابات دوازدهمین ...


881
زیرساخت لازم برای اجرای طرح دولت الکترونیک در سمنان فراهم است


225
زیرساخت‌های فنی ... زیرساخت‌های دولت الکترونیک فراهم است و ما ... در آستانه انتخابات جنگ می ...


878
... فرهنگ سازی انتخابات الکترونیک و برگزاری ... انتخابات الکترونیک در ... در هر انتخابات است ...


972
برگزاری جشنواره‌های حوزه الکترونیک در ... زیرساخت‌های ... در انتخابات ...


598
... در کرج فراهم است . ... از فراهم بودن زیرساخت‌های برگزاری انتخابات الکترونیک در ...


493
معاون سیاسی،امنیتی و اجتماعی استانداری البرز تصریح کرد: در تمامی مراحل برگزاری انتخابات ...


778
... در کرج فراهم است . ... از فراهم بودن زیرساخت‌های برگزاری انتخابات الکترونیک در ...


587
... با توجه به فراهم شدن زیرساخت های لازم ... و کرج را لرزاند ... در حال برگزاری است، با بیان ...


773
... در برگزاری انتخابات ... زیرساخت‌های موردنیاز برای برگزاری انتخابات الکترونیک فراهم است ...


993
... رای دهی فراهم است. ... سامانه الکترونیک انتخابات یا ... زیرساخت‌های مورد نظر در ...