471
سازمان همكاريهاي اقتصادي آسيا و اقيانوسيه به ايجاد ظرفيت سازماني در كشورهاي در حال توسعه عضو كمك كرده و در مقابله با برخي از مشكلاتي كه به بحران اقتصادي آسيا انجاميد، نقش دارد.


722
سازمان همكاريهاي اقتصادي آسيا و ... بود و در سازمان همكاري اقتصادي و توسعه [۶] (oecd) ...


199
اهداف سازمان همکاري اقتصادي و توسعه: ... و توسعه oecd ... جزء اعضاي سازمان همكاريهاي ...


973
در گزارش كشورهاي اروپايي عضو سازمان همكاريهاي اقتصادي و توسعه oecd به دو مفهوم، مبادله ...


778
صفحه اصلی > همكاريهاي اقتصادي >كمك رسمي ... وابسته به سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه (oecd) ...


800
معاون وزير توسعه اقتصادي ... وضعيت همكاريهاي اقتصادي ... هاي اقتصادي و تجاري سازمان ...


955
9 April 2018. Foreign aid from official donors totalled USD 146.6 billion in 2017, a small decrease of 0.6% from 2016. Although less money was spent on refugees inside donor countries, the funds to countries most in need of aid increased, according to preliminary official data collected by the OECD.


604
سازمان همكاريهاي اقتصادي آسيا و اقيانوسيه به ايجاد ... همکاری اقتصادی و توسعه (oecd) در سازمان ...


218
سازمان همكاريهاي اقتصادي و توسعه (oecd) از آغاز دهة 60 دربارةء كاربرد رايانه و جريان فرامرزي ...


739
... همكاريهاى اقتصادى و توسعه» (oecd) ... تجارت جهانى و سازمان همكاريهاى اقتصادى و ...


42
سازمان همكاريهاي اقتصادي و توسعه (oecd) از آغاز دهة 60 دربارةء كاربرد رايانه و جريان فرامرزي ...


504
الف ـ پيدايش و شكل گيري هسته اوليه تاسيس سازمان همكاري اقتصادي آسيا ـ اقيانوس آرام به مذاكرات نوامبر 1989 در شهر كانبرا (پايتخت استراليا) برمي‌گردد.


140
... همكاريهاى اقتصادى و توسعه» (oecd) ... تجارت جهانى و سازمان همكاريهاى اقتصادى و ...


34
به عنوان مثال، سازمان همكاريهاي اقتصادي براي توسعه(oecd ... سرمايه اجتماعي و توسعه اقتصادي ...


611
... 3 )، تركيه( 5 ) oecd همكاريهاي اقتصادي و ... عضو سازمان همكاريهاي اقتصادي و توسعه ...


377
... سازمان همكاريهاي اقتصادي و توسعه - oecd متشکل از 27 کشور بسیار پیشرفته صنعتی است که ما ...


611
كميته اقتصادي ”سازمان همكاريهاي اقتصادي و ... اقتصاد و توسعه (oecd) و سازمان شفاف سازي ...


235
به گزارش سایت مشهد فوری،فرشاد مومنی اقتصاددان و استاد دانشگاه علامه طباطبایی ظهر امروز در نشست خبری با اشاره به وجود برخی چالشهای بزرگ و کوچک در بخشهای مختلف اقتصادي و غیراقتصادی کشور ...


191
بر اساس تازه ترين گزارش سازمان توسعه و همكاريهاي. درباره ... اقتصادي و توسعه (oecd)


540
چالش‌هاي پس‌از بحران اقتصادي نگار حبيبي گزارش اخير سازمان توسعه و همكاري‌هاي اقتصادي (oecd) به تبيين چالش‌هاي بلندمدت كشورهاي oecd در سال‌هاي پيش رو و پس از تاثيرات بحران اقتصادي اخير و ...