531
... سال 1328 «دانشکدة هنرهای زیبا» نامیده شده است. دانشکده هنرهای زیبا در بدو تأسیس ... دانشکده ...


666
پردیس هنرهای زیبا یا دانشکده هنرهای ... پس از چند سال که از تأسیس دانشگاه تهران (۱۳۱۳) ...


785
پردیس هنرهای زیبا تأسیس دانشکده هنرهای زیبا در سال 1318 صورت گرفته است ولی در سال 1384 طبق تصمیم‌ هیأت امنای دانشگاه تهران و به منظور سرعت بخشیدن به رشد و توسعه علمی دانشگاه و تسریع در فرایندهای ...


9
دانشکده هنرهای زیبا تا ... برنامه آموزشی دانشکده هنرهای زیبا، در سال های اولیه تأسیس ...


411
آموزش معماری در ایران با تاسیس دانشکده هنرهای زیبا در سال 1318 آغاز به فعالیت نمود.


603
مقدمات تاسیس این دانشکده در سال 1339، با ایجاد هنرکده هنرهای زیبا ...


706
مدرسه صنایع که به دست کمال الملک احداث شده بود مقدمة تأسیس هنرکدة دانشگاه تهران در سال 1319 شد ، که از سال 1328 « دانشکده هنرهای زیبا » نامیده شد .


215
تاریخچة تأسیس دانشکدة ... خارجی، و هنرهای زیبا، با جدیت ... در دومین سال تأسیس جدیت ...


127
تاسیس دانشگاه ... در این مجموعه ساختمان دانشکده‌های. هنرهای زیبا ... در سال ۱۳۷۰ ه. ش دانشکده ...


226
دانشکده فنی. از سال ... مقدمات تأسیس دانشکده معقول و ... علوم، ادبیات و هنرهای زیبا در ضلع ...


315
تاسیس دانشگاه ... در این مجموعه ساختمان دانشکده‌های. هنرهای زیبا ... در سال ۱۳۷۰ ه. ش دانشکده ...


811
دانشکده فنی. از سال ... مقدمات تأسیس دانشکده معقول و ... علوم، ادبیات و هنرهای زیبا در ضلع ...


997
طی مراسمی که در دفتر ریاست پردیس هنرهای زیبا در ... تأسیس دانشکده ... سال 1396 دانشکده ...


387
تاریخچه دانشکده هنرهای زیبا: ... با گذشت نزدیک به هفتاد سال از تاسیس آن، اینک جایگاه ویژه ...


713
تاریخچه دانشکده هنرهای زیبا. ... بطور خلاصه، سیستم آموزشی در دانشکده از بدو تأسیس آن تا سال ...


759
10/6/2011 · هفتادمین سال تاسیس دانشکده هنرهای زیبای ... ریس واستاد دانشکده هنرهای زیبا


689
پردیس هنرهای زیبا. تأسیس دانشکده هنرهای زیبا در سال 1318 صورت گرفته است ولی در سال 1384 طبق تصمیم‌ هیأت امنای دانشگاه تهران و به منظور سرعت بخشیدن به رشد و توسعه علمی دانشگاه و تسریع در فرایندهای ...


333
بخش های دانشکده. ... هنرهای زیبا از زمان تأسیس در سال ... سال 1362 در دانشکدۀ هنرهای زیبا تأسیس ...


494
پردیس هنرهای زیبا. تأسیس دانشکده هنرهای زیبا در سال 1318 صورت گرفته است ولی در سال 1384 طبق تصمیم‌ هیأت امنای دانشگاه تهران و به منظور سرعت بخشیدن به رشد و توسعه علمی دانشگاه و تسریع در فرایندهای ...


334
از سومین سال تأسیس دانشکده، به‌تدریج ... سازمان نظام آموزشی دانشکدۀ هنرهای زیبا»، در ...