792
کارنامه شهر کوفه در تاریخ عبرت‌هایی را پیشروی ما قرار می‌دهد که نگاه به آن خالی از لطف نیست ...


14
کارنامه شهر کوفه در تاریخ عبرت‌هایی را پیش روی ما قرار می‌دهد که نگاه به آن خالی از لطف ...


941
(قیس بن مسهر صیداوی اسدی) سفیر امام به کوفه توسط سپاه حصین بن نمیر قیس دستگیر شد و قیس از ...


532
**انتخاب سفیر امام حسین ... قبر مسلم در کوفه است و در سال 1282 قمری گنبدش کاشی و ضریحش نقره‏ کاری ...


394
روضه‌خاونی و مرثیه خوانی زبانحال مسلم ابن عقیل خطاب به امام حسین (ع) ... سفیر امام در کوفه


324
کارنامه شهر کوفه در تاریخ عبرت‌هایی را پیشروی ما قرار می‌دهد که نگاه به آن خالی از لطف نیست ...


243
نهم ذیحجه سالروز شهادت مسلم بن عقیل سفیر و نماینده سالار شهیدان در کوفه است، وی به دلیل ...


480
کارنامه شهر کوفه در تاریخ عبرت‌هایی را پیش روی ما قرار می‌دهد که نگاه به آن خالی از لطف ...


505
امام حسین علیه السلام نامه‌ای به مردم کوفه نوشت و به دست قیس بن مسهر صیداوی، که مردی شریف ...


340
کوفیان هزار رنگ برخی با تطمیع و برخی با تهدید از دور مسلم سفیر امام حسین (ع) متفرق شدند و او ...


467
امام حسین علیه السلام نامه‌ای به مردم کوفه نوشت و به دست قیس بن مسهر صیداوی، که مردی شریف ...


911
کوفیان هزار رنگ برخی با تطمیع و برخی با تهدید از دور مسلم سفیر امام حسین (ع) متفرق شدند و او ...


471
کارنامه شهر کوفه در ... به کوفه اشاره‌ای اجمالی درباره مزار پاک و مطهر سفیر امام حسین ...


78
او در این زمان به عنوان سفیر امام حسین (ع) به شهر کوفه آمد، اما پس از آن که با بی وفایی کوفیان ...


608
رهبران بزرگ - در راه حق یا باطل - همواره یارانی داشته‌اند که آنها را در تحقق بخشیدن به ...


251
(قیس بن مسهر صیداوی اسدی) سفیر امام به کوفه توسط سپاه حصین بن نمیر قیس دستگیر شد و قیس از ...


484
دفتر انشا سفیر امام حسین که در کوفه به شهادت رسید که بود؟


633
حنجره ای نذرامام حسین (ع) - سفیر امام حسین(ع) وارد کوفه - سفیر امام حسین(ع) وارد کوفه


458
مُسْلِم بن عَقیل بن ابی طالب (شهادت: ۶۰ق)، از آل ابوطالب، پسرعموی امام حسین(ع) و سفیر او در ...


580
در سال 60 هجری زمانی که مردم کوفه از ظلم و ستم حکومت بنی امیه خسته شده بودند و به دنبال کسی می ...