490
به گزارش فرهنگ نیوز ، شهر کوفه در 1375 سال پیش در پنجم شوال شاهد ورود نائب امام، مسلم بن ...


532
کارنامه شهر کوفه در تاریخ عبرت‌هایی را پیش روی ما قرار می‌دهد که نگاه به آن خالی از ...


535
امام حسین علیه السلام نامه‌ای به مردم کوفه نوشت و به دست قیس بن مسهر صیداوی، که مردی ...


327
قیس بن مسهّر دومین سفیر امام حسین(ع) در کوفه پرسش : امام حسین(علیه السلام) در پاسخ مسلم ...


415
کارنامه شهر کوفه در تاریخ عبرت‌هایی را پیش روی ما قرار می‌دهد که نگاه به آن خالی از ...


537
قیس بن مسهّر دومین سفیر امام حسین(ع) در کوفه پرسش : پاسخ اجمالی: پاسخ تفصیلی: سوال: امام ...


615
... امام حسین(ع) به کوفه است ... از حضور امام حسین(ع) در مکه ... سفیر امام حسین ...


542
قیس بن مسهر دومین سفیر امام حسین(ع) در کوفه. قیس بن مسهر دومین سفیر امام حسین(ع) در کوفه


337
نماینده امین و سفیر شجاع امام حسین (ع) در کوفه ،جناب مسلم بن عقیل (ع) + تصاویر,مسلم فرزند ...


944
الف: سفیر امام حسین(ع) به کوفه 1. مسلم بن عقیل . ... سفیر امام حسین(ع) در بصره. امام حسین ...


486
قیس بن مسهر دومین سفیر امام حسین(ع) در کوفه. قیس بن مسهر دومین سفیر امام حسین(ع) در کوفه


657
الف: سفیر امام حسین(ع) به کوفه 1. مسلم بن عقیل . ... سفیر امام حسین(ع) در بصره. امام حسین ...


954
... به عنوان سفیر امام حسین ... از حضور امام حسین (ع) در مکه ... عامل وی در کوفه، که ...


928
**انتخاب سفیر امام حسین ... این خبر به «نعمان بن بشیر انصاری» که استاندار یزید در کوفه ...


141
قیس بن مسهّر دومین سفیر امام حسین(ع) در کوفه پرسش : پاسخ اجمالی: پاسخ تفصیلی: سوال: قیس ...


90
هر يك از ياران امام در كربلا به گونه‌اي جلوه‌گر شدند تا آينه‌اي از يك يا چند ويژگي ...


296
کوفیان هزار رنگ برخی با تطمیع و برخی با تهدید از دور مسلم سفیر امام حسین (ع) متفرق ...


968
**انتخاب سفیر امام حسین(ع) برای ... **بیعت با مسلم در کوفه


282
... و ارسال سفیر به کوفه. ... برده تا در برابر مردم کوفه، امام حسین ... در بصره امام حسین ...


868
مزار سفیر امام حسین(ع) در شهر کوفه+ ... بود، شهری که در ... منظور امام حسین(ع) سفیر خود ...