930
چي بگم آخه به اين هموطن راستگو 😙 نفر دوم يه پسره بود مال جاماييكا از اين هيپي ها كه سالهاست ...


370
خونه خوشبختی - چگونه مخ پسرا رو بزنیم ؟!خونه خوشبختی - چگونه مخ پسرا رو بزنیم ؟! - تو اینجا ...


274
جام جهان بین - گفتم این جام جهان بین به تو کی داد حکیم گفت آنروز که این گنبد مینا میکرد - جام ...


940
دلم ميخواهد چيزي برايت بنويسم كه حالت را خوب كند كه حتي اگر بيجواب ميگزاريش مهم نباشد مهم ...


165
يه نفر رو پيدا كردم تو جاماييكا كه پول براش ميفرستم، بهترين رپ هاي سيگار برگ رو برام با پست ...