240
در فیزیک به ذرات کوچکتر از اتم ذره ... هر ذره متشکل از کوارک‌ها هادرون ... و سنگین وزن ...


176
با وجود اینکه منظور از اتم ذره‌ای تجزیه ... اما اصلی‌ترین گام در ... اما سنگین با ...


375
پروتون:این ذره حدود 1900 مرتبه سنگین تر از الکترون است . ... سنگین ترین ذره ی درون اتم است .


537
7- سنگین ترین ذره ی اتم ... سنگین ذره ی اتم نوترون است كه تقریباً معادل 2000 الكترون جرم دارد .


773
کوچکترین ذره آهن، یک اتم آهن و کوچکترین ذره ... اتم‌های سنگین‌ترین فلزات در وقاع دارای ...


715
7- سنگین ترین ذره ی اتم ... کدام ذره ی اتم تعیین کننده ی نوع آن و خواص شیمیایی منحصر به فرد آن ...


622
اتم چیست ؟ به ذره های ریز سازنده ی ... اتم ها اصلی ترین ذره های سازنده ی ... از آب سنگین ...


50
دانشمندان سازمان اروپایی پژوهش‌های هسته‌ای یک ذره سنگین جدید ... هسته اتم ... ترین جرم ...


51
7- سنگین ترین ذره ی اتم ... سنگین ذره ی اتم نوترون است که تقریباً معادل 2000 الکترون جرم دارد .


891
اتم و ذرات ... بعضی وقت ها مناسب است که به الکترون به عنوان یک ذره متحرک ... کوارک های سنگین تر ...


313
... کوچکترین ذره آهن ،یک اتم آهن و ... اما خیلی سنگین برخورد ... ترین اتم ، اتم ...


125
الف- موتور گرمایی ب- موتور الکتریکی ج- راکتور د- ژنراتور 23- کاشف سنگین ترین ذره ی اتم که از ...


868
شکافت هسته ای فرآیندی است که در آن یک اتم سنگین مانند ... اورانیوم سنگین‌ترین ... ذره در هسته ...


220
هسته اتم از ذره های بنیادی به نام های ... هسته اتم بخش مرکزی هر اتم است که سنگین ترین بخش آن ...


19
مدل اتمی تامسون (مدل کیک کشمشی یا مدل هندوانه ای)جوزف تامسون پس از کشف نخستین ذره ی زیر اتمی – الکترون- بی درنگ ساختاری برای اتم وی ویژگی اتم خود را چنین برشمرد ...


924
فلروویوم و لیورموریوم سنگین ترین ... این انرژی معمولا در شکل یک ذره ... با این حال، اتم ...


572
اتم از ابری ... بعضی وقت ها مناسب است که به الکترون به عنوان یک ذره ... کوارک های سنگین تر ...


945
جنبش ذره های سازنده ... این خاطر سبک ترین اتم روی ... می کنند و عناصر سنگین تری مانند هلیم به ...


912
بعضی وقت‌ها مناسب است که به الکترون به عنوان یک ذره متحرک به ... اصلی ترین گام ... سنگین با بار ...


802
هر چیزی که در این جهان وجود دارد از اتم ساخته ... به همین دلیل هم سنگین‎ترین ذره‎های درون اتم ...