837
سوء قصد به جان رییس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان ناکام ماند . ... کمیسیون مستقل انتخابات ...


737
سوء قصد به جان رییس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان ناکام ماند . ... کمیسیون مستقل انتخابات ...


466
سوء قصد به جان رییس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان ناکام ماند . ... کمیسیون مستقل انتخابات ...


109
سوء قصد به جان رییس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان ناکام ماند . ... کمیسیون مستقل انتخابات ...


984
سوء قصد به ملکه الیزابت دوم ناکام ماند ... افغانستان در خط مقدم ... کاندید انتخابات ریاست ...


386
سوء قصد به جان ملکه هالند ناکام ماند. ... ، مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات می گویند به بیش ...


441
... کمیسیون مستقل انتخابات ... به رییس جمهور افغانستان ... سوء قصد به جان رئيس ...


747
به‌سوی یک انتخابات ... برای چاپ کتب درسی به افغانستان ... ناتو در افغانستان ناکام ...


794
سوء قصد به جان ... آمريكا سالها در افغانستان باقي مي‌ماند ... ۱ ـ کمیسیون مستقل انتخابات: ...


833
جدید ترین اخبار افغانستان و جهان عکسهای ... رییس جمهورکشورمان ... سه شنبه به وقوع پیوست ...


847
سوء قصد به ملکه الیزابت دوم ناکام ماند ... افغانستان در خط مقدم ... کاندید انتخابات ریاست ...


961
سوء قصد به جان ملکه هالند ناکام ماند. ... ، مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات می گویند به بیش ...


9
... کمیسیون مستقل انتخابات ... به رییس جمهور افغانستان ... سوء قصد به جان رئيس ...


381
به‌سوی یک انتخابات ... برای چاپ کتب درسی به افغانستان ... ناتو در افغانستان ناکام ...


735
سوء قصد به جان ... آمريكا سالها در افغانستان باقي مي‌ماند ... ۱ ـ کمیسیون مستقل انتخابات: ...


620
جدید ترین اخبار افغانستان و جهان عکسهای ... رییس جمهورکشورمان ... سه شنبه به وقوع پیوست ...


462
طرح سوء قصد علیه اردوغان ناکام ماند. ... به افغانستان. رییس ... مستقل انتخابات ...


778
... سوء قصد به جان ... رییس کمیسیون مستقل ... رییس کمیسیون مستقل انتخابات ...


408
این سخنان رییس کمیسیون انتخابات به ... کمیسیون مستقل انتخابات ... انتخابات در افغانستان به ...


884
... جنگ جاری در افغانستان به سود ... رییس کمیسیون مستقل انتخابات ... باخت و ناکام ماند!