666
سوء قصد به جان ولیعهد عربستان ناکام ماند ... پایه پاکستانی که در صفوف طالبان در افغانستان ...


431
رییس جمهوری افغانستان ... کمیسیون مستقل انتخابات ... سوء قصد به جان رئيس ...


600
... ۱۴ سوء قصد به رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان ناکام ماند ... ۱۳ سوء قصد به جان ...


162
سوء قصد به جان رییس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان ناکام ماند .


607
به دنبال افزایش نگرانی‌ها از خطرساز بودن نصب استیکر در تذکره‌ها، رییس کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید، این کمیسیون به دنبال یافتن راه حل در این زمینه است


868
... رییس کمیسیون مستقل ... کمیسیون مستقل انتخابات ... انتخابات افغانستان که به ...


495
... سوء قصد سربازان اوکراینی ... کمیسیون مستقل انتخابات ... های فاریاب ناکام ماند


555
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان ... رییس اجراییه ... کمیسیون مستقل انتخابات ...


339
... دارد سوء قصد به جان ... افغانستان به ... از کمیسیون مستقل انتخابات می ...


301
... وزیر از سوء قصد جان سالم به ... کمیسیون مستقل انتخابات، از ... نور ناکام ماند ...


22
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان ... رییس اجراییه ... کمیسیون مستقل انتخابات ...


779
... دارد سوء قصد به جان ... افغانستان به ... از کمیسیون مستقل انتخابات می ...


281
... وزیر از سوء قصد جان سالم به ... کمیسیون مستقل انتخابات، از ... نور ناکام ماند ...


196
... رئیس کمیسیون مستقل انتخابات ... ناکام ماند. ... از یک سوء قصد، جان سالم به در ...


296
زمانیکه نورزی به‌ عنوان رییس ... برای او پست کمیشنری کمیسیون مستقل ... انتخابات افغانستان ...


451
مسئولان دفتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات ... رییس جمهور افغانستان، به ... و به جان آن محمد ...


357
شبکه اطلاع رسانی به نقل از « یک منبع دولت افغانستان» می گوید: رنگین دادفر اسپنتا رییس شورای امنیت ملی و حبیبه سرابی والی بامیان از نامزدان کمیسیون مستقل انتخابات …


851
محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان دیروز سه شنبه در سفری یک روزه به هندوستان با مقامات ارشد این


978
از دو حمله بزرگ انتحاری گروه طالبان در شهر کابل جلوگیری شد


163
... " کمیسیون مستقل انتخابات تاریخ ... قصد دارد افغانستان را به ... به رییس جمهور ...