584
صفحه نخست » Uncategorized » سوء قصد به جان ... انتخابات افغانستان ... کمیسیون مستقل انتخابات ...


858
سوء قصد به جان رییس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان ناکام ماند . ... کمیسیون مستقل ...


189
رییس کمیسیون انتخابات عقل ... کمیسون مستقل انتخابات ... افغانستان را به ...


902
سوء قصد به جان رییس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان ناکام ماند . ... کمیسیون مستقل ...


836
سوء قصد به جان عضو شورای شهر اسلام آبادغرب ناکام ماند


934
سو قصد به جان برادر میر حسین موسوی ناکام ماند! ... از این سوء قصد جان سالم به در ...


475
... کمیسیون مستقل انتخابات ... ناکام و بد انتخابات ... به عنوان رییس کمیسیون ...


430
... یک سوء قصد در شرق کابل جان به ... در شرق افغانستان به ... کمیسیونِ انتخابات ...


78
افغانستان; ... روسیه ناکام ماند. ... در مورد تلاش برای سوء قصد به جان وی که در آن زمان ...


450
ناکام ماند - 8. ناکام ماند - 8. دبلیو ...


432
... کمیسیون مستقل انتخابات ... ناکام و بد انتخابات ... به عنوان رییس کمیسیون ...


861
افغانستان; ... روسیه ناکام ماند. ... در مورد تلاش برای سوء قصد به جان وی که در آن زمان ...


271
... یک سوء قصد در شرق کابل جان به ... در شرق افغانستان به ... کمیسیونِ انتخابات ...


835
ناکام ماند - 6. ناکام ماند - 6. دبلیو ...


765


456
... کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می‌گوید تلاش خواهند کرد تا انتخابات پیش رو را ...


401
برگزاری مستقل آزمون ...


945
افغانستان/ کمیسیون ... کمیسیون مستقل انتخابات ... سوء قصد به جان رئيس ...


481
... در کابل ناکام ماند. ... ملی افغانستان، در کابل ناکام ماند. سوءقصد به جان ...


96
در انتخابات داخلی کمیسیون انتخابات رئیس، معاون و دبیر، این کمیسیون ... پیوستن به ...