202
عکس های خنده دار و ترول های خیلی جالب و جدید شاد و خنده دارترین ترول های جالبعکس های خنده دار ...


625
دین مسیحیت آیینی یکتاپرستانه است که بر اساس زندگی و آموزه‌های عیسی استوار است. این دین با ...


993
زبان‌های رایج; زبان مندائی نو زبان‌های عربی و فارسی نیز رایج است. ادیان و مذاهب; مندایی


623
پیشگفتار ‌ یافت مردی گورکن عمر دراز. سائلی گفتش به من بر‌گوی باز. کنده‌ای تو سال‌‌ها اندر ...