770
این دختر با گرویدن به مذهبی تازه مشکل خود را حل کرد او مذهب سیک را برای خود انتخاب کرد این ...


516
مندایی; کل جمعیت; ۷۵۰۰۰ (تخمین) نواحی با بیشترین جمعیت; عراق: ۷۰٬۰۰۰ (تا ۲۰۰۳) ۷٬۰۰۰ (از تاریخ ...


256
در شمال غربی نیایشگاه آدریان (آتشکده تهران) تالار خسروی قرار دارد که ورودی آن از خیابان ...


936
غلام اکبر نوابی; جناب رئیس جمهور، شما به مشاور ادبی نیاز دارید! استبداد ذهنی و راه دشوار ملت ...