121
مطلبي با اشاره به شرايط وام گيرنده جهت اخذ وام قرض الحسنه جهيزيه آسان دانشجويي، گفت: ...


35
لازم به ذكر است چنانچه وام گيرنده بخواهد از وام خريد مسكن و يا تعمير مسكن دانشگاه استفاده نمايد مانده اصل اين وام از وام خريد و يا تعميرايشان كسر خواهد شد و در صورت اخذ اين دو وام …


523
آخرين فيش حقوقي و حکم کارگزيني وام گيرنده و ... نبايد بگزريم که رسالت بهترين شرايط وام ...


836
مطلبي با اشاره به شرايط وام گيرنده جهت اخذ وام قرض الحسنه جهيزيه آسان دانشجويي، گفت: ...


551
لازم به ذكر است چنانچه وام گيرنده بخواهد اين وام را قبل از وام خريد مسكن اخذ نمايد ديگر نمي تواند وام خريد مسكن و يا وام رهن مسكن از دانشگاه دريافت كند و چنانچه وام …


934
متقاضيان واجد شرايط پس از دريافت شماره نامه معرفي و رديف ... 7- سن وام گيرنده و ضامنين نبايد ...


813
شرايط ومدارك لازم وام بلندمدت وزارت علوم براساس دستوالعمل جدید شرايط وام گيرنده:


855
متقاضيان واجد شرايط وام 18 ميليون توماني مسكن از ... به درخواست كتبي گيرنده تسهيلات مي ...


744
در اين شرايط بانك ... در اين قرارداد بانك حالت عامل را پيدا مي‌كند و وام‌گيرنده حالت ...


875
در اين شرايط ... پس مي‌گيرد ولي مجموع قسط‌هاي دريافتي بيشتر از مبلغي است كه به وام‌گيرنده ...


318
وام های بانکی ... مبلغ معيني را طبق شرايط مقرر به اشخاص حقيقي يا حقوقي (به عنوان قرض گيرنده) ...


146
وام ضروري . الف - شرايط ... (وام گيرنده كارمند بايد ضامن كاركنان و وام گيرنده هيات علمي بايد ...


380
وام گيرنده موظف است در قبال دريافت وام ... اين وام بر اساس شرايط تعيين شده محاسبه و در هر ...


924
در دستورالعملي كه بانك مسكن براي نحوه ثبت‌نام از متقاضيان واجد شرايط وام ... وام‌گيرنده ...


508
متقاضيان واجد شرايط پس از دريافت شماره نامه معرفي و رديف نام خود ... مدارك مربوط به وام گيرنده.


574
شرايط و مدارك لازم وام بلندمدت وزارت علوم براساس دستوالعمل جدید . شرايط وام گيرنده: 1-سنوات تحصيلي نبايد بيش از سقف مجاز


694
زيرا طبق قرارداد اعطاي تسهيلات وام گيرنده و ضامن شرايط عمومي حساب جاري از جمله بند 6 آن را ...


939
اطلاعيه شرايط دريافت وام ۹۵/۰۳/۲۲ ۱۳۹۵/۰۳/۲۲ ۱۱: ۰۲ - منبع ... ( وام گيرنده )


279
سایت رسمی صندوق کار آفرینی امید. خلاصه دستورالعمل اعطاي تسهيلات اشتغال صندوق کارآفرینی امید


126
وام قرض الحسنه یکی از ... ولي شرايط بانك ها انقدر وحشتماك ... بايد وام گيرنده و ضامن حتما ...