111
اقتصاد ایران: تهران- ایرنا- رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر با اشاره به اهمیت حرکت به سوی دانشگاه های نسل سوم گفت: تعداد شرکت های دانش بنیان این دانشگاه به 120


863
دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ دانشگاه صنعتی امیرکبیر و ... توسعه شرکت های دانش بنیان در ...


210
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: ... افزایش تعداد شرکت های دانش بنیان مرکز ...


452
مدیریت فناوری و توسعه نوآوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر از ... مؤثر شرکت های دانش بنیان آنها ...


570
تهران- ایرنا- رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر با اشاره به اهمیت حرکت به سوی دانشگاه های نسل سوم گفت: تعداد شرکت های دانش بنیان این دانشگاه به 120 شرکت رسیده است.


340
اخبار دکتری 97-98, کارشناسی ارشد, آزمون دانشگاه ... احمد معتمدی, تشکل‌های کارفرمایی و صادراتی شرکت‌های دانش‌بنیان حمایت می شوند, جایزه تجاری سازی فناوری به دانشگاهها اعطا می شود, حمایت صندوق ...


82
اخبار دکتری 97-98, کارشناسی ارشد, آزمون دانشگاه ... سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) - رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: درحال حاضر تعداد شرکتهای دانش‌بنیان دانشگاه به 120 شرکت رسیده و پیشرفت


375
رییس دانشگاه امیرکبیر ... با تاکید بر ضرورت حضور شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور در تولید ...


89
رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیرگفت: درحال حاضر تعداد شرکتهای دانش بنیان به ۱۲۰ شرکت رسیده و پیشرفت دانشگاه از نظر معیار دانشگاه نسل سوم قابل توجه بوده است.


858
1389/08/08 ساعت 12:20:23 رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر از تاسیس پنج شرکت دانش بنیان در زمینه های پلیمر و هوافضا تا پایان سال در این دانشگاه خبر داد.


456
تهران- ایرنا- رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر با اشاره به اهمیت حرکت به سوی دانشگاه های نسل سوم گفت: تعداد شرکت های دانش بنیان این دانشگاه به 120 شرکت رسیده است.


92
رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیرگفت: درحال حاضر تعداد شرکتهای دانش بنیان به ۱۲۰ شرکت رسیده و پیشرفت دانشگاه از نظر معیار دانشگاه نسل سوم قابل توجه بوده است.


828
1389/08/08 ساعت 12:20:23 رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر از تاسیس پنج شرکت دانش بنیان در زمینه های پلیمر و هوافضا تا پایان سال در این دانشگاه خبر داد.


992
مطلب دانشگاه امیرکبیر به شرکت های دانش بنیان به صورت تخصصی مشاوره می‌دهد! برای اولین بار در وب سایت تکراتو - اخبار روز تکنولوژی نوشته شده است.


911
رونمایی از 64 دستاورد شرکت‌های دانش‌بنیان و ... ملات خشک ژئوپلیمری از سوی دانشگاه امیرکبیر ...


212
دانشگاه امیرکبیر ۱۲۰ ... چالش برای بخش بزرگی از شرکت‌های دانش‌بنیان را ایجاد، توسعه و ...


570
خبرگزاری فارس: معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم تحقیقات و فناوری گفت: شرکت‌های دانش بنیان از دانشگاهیان تشکیل شده و در شرایطی تحریم نیاز به این شرکت‌ها دو چندان است.


182
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر ... می تواند شرکت های دانش بنیان و ...


500
سامانه جامع دانش‌آموختگان دانشگاه صنعتی امیرکبیر ... شرکت دانش بنیان ... گروه شرکت های ...


470
رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیرگفت: درحال حاضر تعداد شرکت های دانش بنیان به 120 شرکت رسیده و پیشرفت دانشگاه از نظر معیار دانشگاه نسل سوم قابل توجه بوده است.