538
شنبه 26 فروردين 1391 سيستم نتايج شمارش آرا انتخابات به تفكيك شعب (وزارت كشور) وزارت محترم كشور ...


938
لحظه به لحظه با شمارش آرا ... آذربايجان غربي به تفكيك. ... به لحظه نتایج آرا در شعب ...


881
پس از شمارش آرا لحظه به لحظه در این ... شعب اخذ رأی ... شوراي اسلامي در آذربايجان غربي به تفكيك ...


473
ها نتايج انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري به تفكيك شعب ... ابنکه شمارش آرا همچنان ... به ...


981
آراء نامزدهاي دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري به تفكيك صندوق ها منتشر شد براي اولين بار در ...


170
لازم به یادآوری است در هر صندوق پس از شمارش آرا طبق قانون تعداد ... جمهوري به تفكيك شعب ...


33
... با بسته شدن درهای شعب ... در آذربايجان غربي به تفكيك ... به لحظه با شمارش آرا ...


693
لحظه به لحظه با شمارش آرا ... شدن درهای شعب اخذ رای به ... غربي به تفكيك ...


663
با پایان اخذ رأی در شعب، شمارش آرا در حوزه ... غربي به تفكيك ... و شمارش آراء به منظور ...


229
محل شعب اخذ رای تهران به تفكيك ... و تا پايان فردا ريز آرا به ... شعب رای گیری با آغاز شمارش آرا ...


822
با پایان اخذ رأی در شعب، شمارش آرا در حوزه ... غربي به تفكيك ... و شمارش آراء به منظور ...


164
... با بسته شدن درهای شعب ... در آذربايجان غربي به تفكيك ... به لحظه با شمارش آرا ...


993
محل شعب اخذ رای تهران به تفكيك ... و تا پايان فردا ريز آرا به ... شعب رای گیری با آغاز شمارش آرا ...


100
به گفتهٔ وزیر کشور ... این دوره با مشارکت داخلی ۷۲٫۷٪ برگزار شد و حسن روحانی با ۵۰٫۷۱٪ کل آرا ...


493
پس از شمارش آرا لحظه به لحظه در این ... شعب اخذ رأی ... شوراي اسلامي در آذربايجان غربي به تفكيك ...


610
با پایان اخذ رأی در شعب، شمارش آرا در حوزه‌های ... در آذربايجان غربي به تفكيك ...


767
صبح که به تعدادی از شعب و شهرستان ... نتايج شمارش آرا به تفكيك. بخش, محمد یاری, شکری, ...


177
6/21/2009 · خبر خيلي مهم: آراء نامزدهاي دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري به تفكيك صندوق ها منتشر شد خبر ...


692
6/20/2009 · لازم به یادآوری است در هر صندوق پس از شمارش آرا طبق قانون تعداد ... جمهوري به تفكيك شعب ...


799
لحظه به لحظه با شمارش آرا انتخابات مجلس ... در آذربايجان غربي به تفكيك ... شعب اخذ رای پیش ...