234
قانون شوراها با آخرین اصلاحات فصل اول – تشكيلات ماده 1 - (اصلاحي 5/5/1382و27/8/1386) برای پيشبرد سريع ...


661
به انضمام: قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي و مصوبات مجمع تشخيص مصلحت ...


603
جزوه ثبت و امور حسبی آقای زمانی. بنام خداوند جان و خرد. كز آن انديشه برنگذرد. مطالبي را كه در ...


21
الف – كيفيت انتخابات ماده 17 ( اصلاحي 6/7/1382 ) – انتخاب اعضاي شوراي روستا و شهر به صورت مستقيم ...


523
تبصره-(اصلاحي 27/8/1386) شوراها در صورت ضرورت وبنا به دعوت بخشدار و فرماندار ذيربط موظف به تشكيل ...


589
کاش این آرا به تفکیک صندوق ها بود و از مسوولین شعبه ها و ناظران خواسته می شد که اگر اعتراضی ...


264
تمامی حقوق مادی و معنوی محفوظ و متعلق به وب سایت اولدوز توریسم می باشد.