771
... ابتدا نسبت به شمارش آرا مجلس خبرگان ... شمارش آرا تعدادی از شعب اخذ رای حوزه ...


18
... پس از شمارش آرا طبق ... به تفكيك شعب ... نامزدها به تفکیک صندوقهای شعب اخذ ...


265
آغاز شمارش آرا در برخی ... تمامی شعب آغاز و ... شمارش آراء تا فردا صبح به پایان ...


248
*آخرین نتایج آرای شعب شمارش شده ... غربي به تفكيك ... شده به شرح ... شمارش آرا در ...


76
در ادامه اخبار مربوط به شمارش آرا ... نتایج اولیه شمارش آرا تعدادی از شعب اخذ ...


930
... شروع به کار مجلس و تعیین شعب ... شمارش آرا به تفكيك ... چراكه شمارش آرا ...


643
... براساس نتايج قطعي شمارش آرا در حوزه‌هاي ... اسامي و گرايش منتخبين ملت به تفكيك ...


995
... تا پايان شمارش آرا بر سر ... برخي شعب راي ... شمارش آرا به تفكيك ...


830
... می شود و به محض اتمام، شمارش آرا برای ... بعضی از شعب اخذ رای به لحظات ...


533
به مجلس نهم ... آخرین نتایج شمارش آرا تا ساعت 15:00 ... شمارش آراء در شعب سراسر کشور آغاز ...


867
... جدول/ نتايج شمارش آراء انتخابات آمريكا به تفكيك ... نتايج شمارش آراء به ... آرا . راي ...


37
... شروع به کار مجلس و تعیین شعب ... شمارش آرا به تفكيك ... چراكه شمارش آرا ...


752
به مجلس نهم ... آخرین نتایج شمارش آرا تا ساعت 15:00 ... شمارش آراء در شعب سراسر کشور آغاز ...


266
... تا پايان شمارش آرا بر سر ... برخي شعب راي ... شمارش آرا به تفكيك ...


220
... تمامی شعب موظف هستند بعد از اتمام ساعت اخذ رای، ابتدا نسبت به شمارش آرا مجلس ...


795
... آخرین فرد حاضر در شعب، شمارش آرا در شعب ... ای از شمارش آرا به دست ما نرسیده است ...


148
... پس از اتمام انتخابات، شمارش در شعب حوزه انتخابیه حدود 19 ساعت به ... شمارش در شعب ...


687
رئیس ستاد انتخابات کشور گفت: شمارش آرای برخی از شعبات اخذ رأی تهران آغاز شده است.


919
20.06.2009 · برای اولین بار در 30 سال گذشته انتشار ريز آرا به ... به تفكيك شعب ... شمارش آرا در ...


136
... ترتیب شمارش آرا به این شکل بوده ... کشور شعب اخذ رأی ابتدا نسبت به شمارش ...