884
کاهش میزان بارندگی در دهه های آینده می تواند منجر به اختلال در سیستم انتقال آب از خاک به برگ ...


654
مرگ «پریا» 5 ساله در ... شناسایی محرک زیستی عامل ... درختان جنگل های بارانی می شود کاهش ...


363
شناسایی محرک زیستی عامل مرگ درختان . ... انگلیس موفق به شناسایی یک محرک زیستی شده اند ...


878
شناسایی محرک زیستی عامل مرگ ... در زمان خشکسالی های طولانی، موجب مرگ درختان جنگل های ...


237
... محرک رشد گیاه از درختان ... زیستی باکتری عامل بیماری ... قارچهای عامل مرگ ...


284
در مطالعه‌ای که به‌منظور شناسایی شته‌های درختان میوه ... Rhizoctonia solani عامل مرگ ... یک محرک ...


554
دکتر پنگ و دستیاران وی یک گیرنده موسوم به alk۷ را شناسایی کرده اند که مرگ ... عامل مرگ ... محرک و ...


595
شناسایی وکنترل ... درختان: در زمستان ... گروه دیگر باکتریهای ریزوسفری به عنوان عامل بیو کنترل ...


7
در این ‌منطقه‌ انواع‌ درختان‌، مانند ... زراعت دیم نیز عامل مهم ... حفظ تنوع زیستی و ...


997
شناسایی و ارائه روش های ... فنولوژی خاص درختان ... یک محرک زیستی، فسفیت، باعث ...


7
بهداشت محیط زیست - کودکان وآلودگی محیط زیست - salamat،آلرژی،بیماری،تكنیك های رانندگی در برف و ...


813
دکتر پنگ و دستیاران وی یک گیرنده موسوم به alk۷ را شناسایی کرده اند که مرگ ... عامل مرگ ... محرک و ...


12
51323 امکان شناسایی تحمل به ... Rhizoctonia solani عامل مرگ ... ای درختان، تنوع زیستی زیرآشکوب ...


878
علم ژنتیک یکی از شاخه‌های علوم زیستی ... درحال حاضردیابت چهارمین علت مرگ ... که یک عامل محرک ...


192
... خشکیدگی سرشاخه‌ها و مرگ کامل درختان ... مرگ کامل درختان. عامل ... زیستی (خرگوش و ...


605
به منظور بررسی و انتخاب مناسب ترین پایه برای درختان ’به’ رقم اصفهان در ایستگاه ... شناسایی ...


563
شناسایی وکنترل ... درختان: در زمستان ... گروه دیگر باکتریهای ریزوسفری به عنوان عامل بیو کنترل ...


73
تاثیر محلول پاشی به کمک محرک رشد پلی آمین ... Rhizoctonia solani عامل مرگ ... شناسایی عامل ...


812
جستجو در مقالات دانشگاهی و کتب استادان دانشگاه فردوسی مشهد


622
عامل تنگی نفس ... توسط درختان و ... تحقیقات ما ثابت کرده که به دنبال بارندگی، سطح مواد محرک و ...