812
با امضای وزیر آموزش و پرورش، شیوه‌نامه انتخابات هشتمین دوره مجلس دانش‌آموزی به ادارات‌کل آموزش و پرورش استان‌ها و سرپرستی‌های مدارس خارج از کشور ابلاغ شد.


772
با امضای وزیر آموزش و پرورش، شیوه‌نامه انتخابات هشتمین دوره مجلس دانش‌آموزی به ادارات‌کل آموزش و پرورش استان‌ها و سرپرستی‌های مدارس خارج از کشور ابلاغ شد.


203
ابلاغ دستورالعمل برگزاری انتخابات هشتمین دوره مجلس دانش‌آموزی رییس دبیرخانه مجلس دانش‌آموزی گفت: دستورالعمل اجرایی و نظارتی از سوی معاون پرورشی و فرهنگی ابلاغ شد که مدیران استان‌ها می ...


370
با امضای وزیر آموزش وپرورش شیوه نامه انتخابات هشتمین دوره مجلس دانش آموزی به ادارات کل استان ها وسرپرستی های مدارس خارج از کشور ابلاغ شد.


935
شیوه‌نامه انتخابات هشتمین دوره مجلس دانش‌آموزی با امضای وزیر آموزش و پرورش، به ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها و سرپرستی‌های مدارس خارج از کشور ابلاغ شد.


955
آموزش گهواره: با امضای وزیر آموزش وپرورش شیوه نامه انتخابات هشتمین دوره مجلس دانش آموزی به ادارات کل استان ها وسرپرستی های مدارس خارج از کشور ابلاغ شد.


371
... نیروهای پیش‌دبستانی ابلاغ شد (38.1) شیوه‌نامه انتخابات هشتمین دوره مجلس دانش‌آموزی ابلاغ ...


362
شهردار تهران با اشاره به مرحله نخست ساماندهی دست‌فروشان در خیابان پانزده خرداد گفت: این طرح با همکاری نیروی انتظامی ادامه پیدا خواهد کرد و به زودی در مناطق مختلف شهر اجرا خواهد شد.


151
تهران (پانا) - دبیر ستاد مرکزی انتخابات نهمین دوره مجلس دانش آموزی کشور با توجه به ابلاغ شیوه نامه انتخابات نهمین دوره انتخابات مجلس دانش آموزی کشور و شوراهای دانش آموزی منطقه ناحیه شهرستان و ...


233
شهردار تهران با اشاره به مرحله نخست ساماندهی دست‌فروشان در خیابان پانزده خرداد گفت: این طرح با همکاری نیروی انتظامی ادامه پیدا خواهد کرد و به زودی در مناطق مختلف شهر اجرا خواهد شد.


574
تهران (پانا) - دبیر ستاد مرکزی انتخابات نهمین دوره مجلس دانش آموزی کشور با توجه به ابلاغ شیوه نامه انتخابات نهمین دوره انتخابات مجلس دانش آموزی کشور و شوراهای دانش آموزی منطقه ناحیه شهرستان و ...


962
شهردار تهران با اشاره به مرحله نخست ساماندهی دست‌فروشان در خیابان پانزده خرداد گفت: این طرح با همکاری نیروی انتظامی ادامه پیدا خواهد کرد و به زودی در مناطق مختلف شهر اجرا خواهد شد.


734
از سوی وزارت آموزش و پرورش شیوه‌نامه ثبت‌نام دانش‌آموزان در سال تحصیلی 98-97 به ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها ابلاغ شد.


144
... دوره از انتخابات مجلس دانش آموزی ... از ابلاغ شیوه نامه ... در دوره ابتدايي ممنوع شد .


83
از سوی وزارت آموزش و پرورش شیوه‌نامه ثبت‌نام دانش‌آموزان در سال تحصیلی 98-97 به ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها ابلاغ شد.


154
شیوه نامه ثبت نام اول ... به بانک ها ابلاغ شد; مجلس، حفظ اسرار ... هشتمین دوره مسابقات ...


936
دوره چهارم; شیوه نامه ... مسابقه دانش آموزی نور ... هشتمین همایش ملی فیزیک دانشگاه پیام نور ...


245
خبر فارسی یک موتور جستجوگر اینترنتی است و هیچ دخالت انسانی در دریافت و چینش اخبار وجود ندارد.


735
قوانین و مقررات حقوقی و امور مجلس. قوانین و مقررات حقوقی و امور ...


313
... ‌ها ابلاغ شد. در این شیوه نامه ... و هشتمین دوره ... شرکت در انتخابات مجلس شورای ...