41
8/12/2010 · از روزی که رفتی دنیا چه قشنگه این خونه پر از عطر گلای ... صبح بعد از اون روز کذایی ...


568
متن و آکور آهنگ از روزی که رفتی برای گیتار که خودم آکورد گذاریش ... صبح بعد از اون روز کذایی.


640
صبح بعد از اون روز کذایی آسمون پر شد از رنگ حنایی نمی ...


103
اون روز کذایی اشکان ... اگه کار و زندگی داشتی که اینقدر بیکار نبودی سر صبح ... بعد از چند ...


257
حتما داستان رو از قسمت اول پیگیری کنید بعد از اون روز کذایی که جدا برام خیلی گرون تموم شد٬ مدت زیادی بود ازشون خبری نداشتم.


778
وقتی با شب، شب تیره، اون شبی که صبح ... خونه بعد ... اون روز کذایی آسمون پر شد از ...


154
تو بودی و هیچ چیزی به چشمم نمی اومد ماهم تویی و شب بی تو مهتابی نمی شد آفتاب واسه من پیش تو آفتابی نمی شد صبح بعد از اون روز کذایی آسمون پر شد از رنگ حنایی نمی خواست انگار به روش بیاره که تو باشی ...


581
آرامش بعد از ... می افتاد و تا صبح اون خیسی ... کردم و از همون روز مصرف قرص کذایی رو ...


664
عادت داشتم که تمام کارهایی که باید انجام می‌دادم هر روز صبح روی برگ اول یه دسته کاغذ مکاتبات داخلی که همیشه زیر گیره یه زیردستی بود یادداشت می‌کردم، تا اینجاش خوب بود ولی بعد از مدتی اون برگه ...


453
بعد از یک هفته یا چند روز آن شلوارهای کذایی آماده شد ... بود و اون روز یعنی ... بعد از ثبت ...


28
بعد از یک هفته یا چند روز آن شلوارهای کذایی آماده شد ... بود و اون روز یعنی ... بعد از ثبت ...


152
بعد از 4 روز با اون تب بالای 39 درجه و با ... صبح با مامان ... از روز کذایی بگم که هر موقع ...


327
... شد و قطعا از اون ... این برجام کذایی هستش که بهانه ... عربی روز بعد از ...


573
این ترس کذایی خرد کننده تر از تمام ... تهیه کنید و صبح روز بعد ... اون پاکت پستی ...


324
خلاصه از اون روز ... خاله های کذایی خونمون هستن از اونجا که ... بعد از اون تا 3 شب ...


657
... اینکه اون روز کذایی ... تا قبل از ساعت ۸ صبح ... اينکه بعد از ۷ يا ۸ روز ...


151
در ادامه بپردازیم به ماجرای این سفارش کذایی: روز ... و بعد از تماس ... رو از اون فرد ...


750
آرامش بعد از ... می افتاد و تا صبح اون خیسی ... کردم و از همون روز مصرف قرص کذایی رو ...


254
خرداد اون سال کذایی که امام ... هر روز صبح با ادب بهش ... چند سال پیش، روز بعد از چهار شنبه ...


739
بعد از اون یه تخت که ... هرروز صبح که از خواب پا میشم یادم میره ... از اون روز کذایی تا الان که یه ...