429
www.ltms.medu.ir,سایت ضمن خدمت فرهنگیان,سامانه جامع مدیریت فرهنگیان,ضمن خدمت معلمان,سامانه ltms,سامانه جامع آموزش و یادگیری فرهنگیان


791
ورود به سایت ضمن خدمت فرهنگیان www.ltms.medu.ir, سایت سامانه ltms فرهنگیان آموزش و پرورش


926
ورود به سایت سامانه ضمن خدمت فرهنگیان www.ltms.medu.ir. ورود به سایت ضمن خدمت فرهنگیان www.ltms.medu.ir . RSS .


710
سامانه مدیریت ضمن خدمت فرهنگیان , سامانه ضمن خدمت فرهنگیان , ... شیوا رضایی ناحیه دو ...


313
ضمن خدمت , سامانه ضمن ... آموزگار ناحیه 2 کرج است در ... استان کرمانشاه هستم متأسفانه ...


737
ضمن خدمت فرهنگیان - درباره دوره های ضمن خدمت فرهنگیان


87
... جغرافیای ناحیه 3 کرمانشاه جلسه 2 در طول ... ضمن همکاران جهت ... ضمن خدمت ...


218
کارشناسی آموزش ابتدایی ناحیه 3 کرمانشاه ... آموزش ضمن خدمت ... مدیر ناحیه ضمن خیر ...


827
دوره دانش افزایی و ضمن خدمت مشاوران ناحیه 3 در خصوص هدایت تحصیلی با حضور کارشناسان اداره کل ،کارشناس مشاوره ناحیه و مشاوران مدارس متوسطه اول در دبیرستان شاهد امام حسن مجتبی(ع) برگزار شد...


935
در پی درگذشت شهادت گونه همکار فرهنگی ناحیه دو زاهدان ، علیرض... ... کرمانشاه.


955
در پی درگذشت شهادت گونه همکار فرهنگی ناحیه دو زاهدان ، علیرض... ... کرمانشاه.


315
برپایی دوره ضمن خدمت دبیران تخصصی درس فرهنگ و هنر ناحیه 3 استان کرمانشاه . در تاریخ های 96/10/22 و 96/10/28 و 96/10/29 به مدت 24 ساعت با موضوع طراحی در تالار شهید بهشتی و بازدید از دو اثر تاریخی استان ( تکیه ...


987
گروههای آموزشی متوسطه ناحیه 3 کرمانشاه ... این دوره ضمن‌خدمت به منظور آشنایی فرهنگیان با ...


727
مدیریت آموزش و پرورش ناحیه سه کرمانشاه ... تحویل دهند تقدیرنامه کتبی و 12 ساعت ضمن خدمت ...


836
تغییر رمز عبور ورود به سایت ضمن خدمت ... اداره آموزش و پرورش ناحیه یک کرمانشاه ...


999
پایگا های الکترونیکی اداره کل; پایگا های الکترونیکی مناطق; پایگا های الکترونیکی مدارس استان فارس


282
گروه هنر ناحیه 3 ... حد ضمن خدمت. ... به تمامی همکاران و دانش آموزان عزیز ناحیه 3 کرمانشاه می ...


436
اموزش و پرورش ناحیه 3 کرمانشاه. ... وی با بیان اینکه سال قبل دوره های ضمن خدمت نیز با ...


310
گروه روانشناسی ناحیه 3 استان کرمانشاه ... این دوره ضمن‌خدمت به منظور آشنایی فرهنگیان با ...


886
آزمون ضمن خدمت فرهنگیان ناحیه 3 ... آزمون ضمن خدمت فرهنگیان کرمانشاه آزمون ضمن خدمت ...