71
www.ltms.medu.ir,سایت ضمن خدمت فرهنگیان,سامانه جامع مدیریت فرهنگیان,ضمن خدمت معلمان,سامانه ltms,سامانه جامع آموزش و یادگیری فرهنگیان


759
ورود به سایت ضمن خدمت فرهنگیان www.ltms.medu.ir, سایت سامانه ltms فرهنگیان آموزش و پرورش


415
ورود به سایت سامانه ضمن خدمت فرهنگیان www.ltms.medu.ir. ورود به سایت ضمن خدمت فرهنگیان www.ltms.medu.ir . RSS .


186
ضمن خدمت , سامانه ضمن ... آموزگار ناحیه 2 کرج است در ... استان کرمانشاه هستم متأسفانه ...


752
سامانه مدیریت ضمن خدمت فرهنگیان , سامانه ضمن خدمت فرهنگیان , ... شیوا رضایی ناحیه دو ...


87
ضمن خدمت فرهنگیان - درباره دوره های ضمن خدمت فرهنگیان


617
... جغرافیای ناحیه 3 کرمانشاه جلسه 2 در طول ... ضمن همکاران جهت ... ضمن خدمت ...


451
کارشناسی آموزش متوسطه(دوره اول)-مدیریت آموزش و پرورش ناحیه 3 کرمانشاه ... آزمون های ضمن خدمت;


569
برپایی دوره ضمن خدمت دبیران تخصصی درس فرهنگ و هنر ناحیه 3 استان کرمانشاه . در تاریخ های 96/10/22 و 96/10/28 و 96/10/29 به مدت 24 ساعت با موضوع طراحی در تالار شهید بهشتی و بازدید از دو اثر تاریخی استان ( تکیه ...


641
پایگا های الکترونیکی اداره کل; پایگا های الکترونیکی مناطق; پایگا های الکترونیکی مدارس استان فارس


79
مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمانشاه که شب گذشته ضمن ... خدمت رسانی به ... ناحیه 3 کرمانشاه .


215
کارشناسی آموزش ابتدایی ناحیه 3 کرمانشاه ... آموزش ضمن خدمت ... مدیر ناحیه ضمن خیر ...


470
آزمون های ضمن خدمت; ... سلیمی از مدیران موفق مدارس ناحیه 3 کرمانشاه بوده اند.انتصاب ایشان را ...


335
ثبت نام ضمن خدمت معلمان,سایت ضمن خدمت فرهنگیان,ltms سامانه ضمن خدمت فرهنگیان,www.ltms.medu.ir


525
گروه آموزشی مشاوره ناحیه 3 کرمانشاه - دوره ضمن خدمت مشاوران ناحیه - سرگروه مشاوره


914
کارشناسی آموزش متوسطه(دوره اول)-مدیریت آموزش و پرورش ناحیه 3 کرمانشاه ... آزمون های ضمن خدمت;


301
حضور محسن رنانی استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان در استودیو الفبا وزارت آموزش‌وپرورش:


438
گروههای آموزشی متوسطه ناحیه 3 کرمانشاه ... این دوره ضمن‌خدمت به منظور آشنایی فرهنگیان با ...


901
گروه روانشناسی ناحیه 3 استان کرمانشاه ... این دوره ضمن‌خدمت به منظور آشنایی فرهنگیان با ...


235
آزمون ضمن خدمت حرکات اصلاحی، ویژه ... کرمانشاه اموزش و پرورش ناحیه 3 کرمانشاه ...