52
با طرح زوج و فرد کلی مردم جریمه کردند. بنده خدا مردمی که دارند توی این محدوده زندگی می ...


542
کنترل هوشمند محدوده طرح زوج و فرد; پل طبقاتی ...


473
تاریخ اجرای طرح زوج و فرد جدید اعلام شد; اعلام ساعت پیک ترافیک صبح و عصر تهران ; ساعت ...


278
... محدوده جديد طرح زوج و فرد ... طرح زوج و فرد از ساعت 6:30 صبح تا 19 ... جدید و 207 ...


854
طرح زوج و فرد ترافیک تهران تا چه ساعتی است, ساعت زوج و فرد در تهران, پلاک زوج ...


362
کنترل هوشمند محدوده طرح زوج و فرد; ... طرح زوج و فرد از ساعت 6:30 صبح آغاز می شود و در ساعت ...


603
ساعت جدید طرح زوج و فرد در تهران اعلام شد-جانشین رئیس پلیس راهور تهران گفت: ساعت اجرای ...


864
تاریخ اجرای طرح زوج و فرد جدید اعلام شد; ساعت محدودیت طرح زوج وفرد در ماه رمضان 95


800
... برای کنترل محدوده جدید طرح زوج و فرد ... اطلاعات هر خودرو حداکثر پس از یک ساعت ...


380
... زمان اتمام طرح زوج و فرد در ... ساعت اتمام طرح زوج و فرد ۲ ساعت کاهش ...


876
... برای کنترل محدوده جدید طرح زوج و فرد ... اطلاعات هر خودرو حداکثر پس از یک ساعت ...


950
... (ساعت پایان طرح زوج و فرد 19:00 می ... نقشه جدید محدوده طرح ترافیک و زوج و فرد + نقشه ...


29
محدوده طرح ترافیک به رنگ قرمز محدوده طرح زوج و فرد به ... محدوده طرح ترافیک به رنگ ...


414
هرچند طرح زوج و فرد امسال ... طرح جدید «ال ای ... بازگشت ساعت اجرای طرح زوج و فرد به ...


40
... محدوده جديد طرح زوج و فرد ... طرح زوج و فرد از ساعت 6:30 صبح تا ... جدید و مشترک ...


506
... اجرای طرح زوج و فرد در محدوده جدید از ساعت 6 و 30 ... به جز محدوده طرح زوج و فرد ...


136
... زمان اتمام طرح زوج و فرد در ... ساعت اتمام طرح زوج و فرد ۲ ساعت کاهش ...


154
فعلاً برنامه‌ای برای افزایش محدوده طرح زوج و فرد وجود ندارد; لایحه تغییر تعرفه مجوز ...


548
... بزرگ از محدوده جدید طرح زوج و فرد خبر ... طرح زوج و فرد از ساعت 6:30 صبح تا 19:00 و ...


150
... ساعت خاتمه طرح زوج و فرد ... «خاتمه ساعت تردد خودروها در طرح زوج و فرد در ...