277
‎عرفان لایت با طعم نعنا‎. 544 likes. ‎به کفر من نترس ! کافر نمی شوم هرگز ! زیرا به نمی دانم های خود ایمان دارم ...


524
عرفان لایت با طعم نعنا. شک دارم به ترانه ای که زندانی و زندان بان با هم زمزمه ...


802
‎عرفان لایت با طعم نعنا‎. 545 likes. ‎به کفر من نترس ! کافر نمی شوم هرگز ! زیرا به نمی دانم های خود ایمان دارم ...


499
برای نامگذاری متغیر ها از به کار گیری نویسه هایی که با یک یا دو خط تیره ی زیرین شروع می شوند پرهیز نمایید.


736
با بوی کنده بدسوز و نفت و عرقهای کهنه . ... عرفان لایت با طعم نعنا. شک دارم به ترانه ای ...


693
برای نامگذاری متغیر ها از به کار گیری نویسه هایی که با یک یا دو خط ... عرفان لایت با طعم نعنا.


667
عرفان لایت با طعم نعنا ... با همان حیرت غریزی که جوهره ی چشم و نگاه همیشگی ماست. حیرتی که در ...


339
حرمت نگه دار دلم ، گلم ، کاین اشک خونبهای عمر رفته من است میراث من ، نه بقید قرعه نه به حکم عرف یکجا س


423
عرفان لایت با طعم نعنا شک دارم به ترانه ای که زندانی و زندان بان با هم زمزمه ...


456
عرفان لایت با طعم نعنا شک دارم به ترانه ای که زندانی و زندانبان همزمان زمزمه ...


892
عرفان لایت با طعم نعنا شک دارم به ترانه ای که زندانی و زندان بان با هم زمزمه ...


986
عرفان لایت با طعم نعنا شک دارم به ترانه ای که زندانی و زندانبان همزمان زمزمه ...


672
خب...آره که خیابونا و بارونا و میدونا و آسمونا ارث بابامه واسه همینه که از بوق سگ تا دین روز


995
با تاکسی تا مترو شادمان بریم منممممم شدیداااااااااااااا از مترو بدم ... عرفان لایت با طعم نعنا


675
عرفان لایت با طعم نعنا. ... آورده با خودش همه از كوچك و بزرگ اصغر بغل گرفته و با اكبر آمده


995
عرفان لایت با طعم نعنا. شک دارم به ترانه‌ای که زندانی و زندانبان همزمان زمزمه ...


582
خمره های منقوش در حجره های میراث،عرفان لایت با طعم نعنا ... سعی می کنند آنرا با لبخند ...


22
درسم فونی با شکوه جدول ضرب با ... خمره های منغوش دو حجره های میراث عرفان لایت با طعم نعنا ...


377
با بوی کنده بدسوز و نفت و عرقهای کهنه ... عرفان لایت با طعم نعنا شک دارم به ترانه ای ...


589
هی در تنهایی حتی خدا هم با تو نیست تا چه رسد به غم!! ... عرفان لایت با طعم نعنا