605
يك پيمانكار پارس جنوبي در گفت‌وگو با فارس خبر داد: ... فاز22و23و24 پارس جنوبی عکس ...