377
فیروزه سعادت یار نوشته:. سلام چند نکته از این غزل زیبا هدیه به شما: نکته ها: پیر مغان، استعاره از عارفان دل آگاه، مصرع دوم رندی این مرد بزرگ از ثبت فتوی به خوبی برمی آید.


307
تعبیر شعر فتوی پیر مغان دارم و قولیست قدیم و غزل فتوی پیر مغان دارم و قولیست قدیم و فال فتوی پیر مغان دارم و قولیست قدیم و تفسیر کامل فال حافظ و فال حافظ برای سایت را در آکاایران ببینید


698
فتوی پیر مغان دارم و قولیست قدیم: که حرام است می آن جا که نه یار است ندیم: چاک خواهم زدن این دلق ریایی چه کنم


26
فتوی پیر مغان دارم و قولیست قدیم:غزل شماره 367 حافظ شیرازی فتوی پیر مغان دارم و قولیست قدیمکه حرام است می آن جا که نه یار است ندیم چاک خواهم زدن این دلق ریایی چه کنمروح را صحبت ناجنس عذابی


114
فتوی پیر مغان دارم و قولیست قدیم: که حرام است می آن جا که نه یار است ندیم: چاک خواهم زدن این دلق ریایی چه کنم


423
لطفا شعر فتوی پیر مغان دارم و قولیست قدیم که حرام است می آنجاکه نه یارست ندیم را برای من ...


172
آخرین خبر/ فتوی پیر مغان دارم و قولیست قدیم که حرام است می آن جا که نه یار است ندیم چاک خواهم زدن این دلق ریایی چه کنم روح را صحبت ناجنس عذابیست الیم تا مگر جرعه فشاند لب جانان بر من سال ها شد که ...


411
غزل شماره ۱۰: دوش از مسجد سوی میخانه آمد پیر ... غزل شماره ۳۶۷: فتوی پیر مغان دارم و قولیست ...


813
فتوی پیر مغان دارم و قولیست قدیم که حرام است می آن جا که نه یار است ندیم


569
حافظ - غزلیات - فتوی پیر مغان دارم و قولیست قدیم - غزل شماره ۳۶۷


557
فتوی پیر مغان دارم و قولیست قدیم : که حرام است می آن جا که نه یار است ندیم : چاک خواهم زدن این ...


902
تعبیر و تفسیر کامل شعر و فال حافظ : فتوی پیر مغان دارم و قولیست قدیم که حرام است می آن جا که نه یار است ندیم چاک خواهم زدن این دلق ریایی چه …


356
فتوی پیر مغان دارم و قولیست قدیم،آفتاب مرجع اخبار ایران و جهان، بانک جامع نیازمندیها


136
تعبیر و تفسیر کامل شعر و فال حافظ : خیز تا از در میخانه گشادی طلبیم به ره دوست نشینیم و مرادی طلبیم زاد راه حرم وصل نداریم مگر به گدایی ز در میکده زادی طلبیم


250
شعر فارسی (Persian Poetry) - فتوی پیر مغان دارم و قولی است قدیم/ حافظ شیرازی - مرجع شعر شاعران کهن و ...


474
توضیحات صفحه: جس جو مجموعه اشعار حافظ - غزلیات : فتوی پیر مغان دارم و قولیست قدیم


814
آخرین خبر/ فتوی پیر مغان دارم و قولیست قدیم که حرام است می آن جا که نه یار است ندیمچاک خواهم ...


780
وبلاگ اشعار کامل شاعران - فتوی پیر مغان دارم و قولیست قدیم - اولین و بزرگترین وبلاگ ...


441
فتوی پیر مغان ... ای نسیم شمال سال‌ها پیروی مذهب رندان کردم در خرابات مغان نور خدا ...


836
درگه پیر مغان - تا ز میخانه و می نام و نشان خواهد بود / سر ما خاک ره پیر مغان خواهد بود