701
دیوان حافظ فال حافظ غزل شماره 367 : با تعبیر : فتوی پیر مغان دارم و قولیست قدیم ... که حرام است می ...


580
ملیحه رجائی نوشته: صَبوح = شراب بامدادی مسنَد = تخت خانقاه = تکیه و مکان صوفیان پیر مغان = مرشد


967
حمیدرضا نوشته: «عبوس» در بیت دوم مصدر عربی است به معنای ترشرویی و باید آن را به ضم عین (عُبوس ...


298
دیوان حافظ فال حافظ غزل شماره 366 : با تعبیر : ما بدین در نه پی حشمت و جاه آمده‌ایم ... از بد ...


423
شعر حافظ:دیوان حافظ که مشتمل بر حدود ۵۰۰ غزل، چند قصیده، دو مثنوی، چندین قطعه و تعدادی رباعی ...


194
طبق روال فهرست‌های همیشگی دیوان حافظ، شعرها به ترتیب آخر حرف قافیه مرتب شده‌اند.


705
پیرامون ناصر پورپیرار بحث و جدل فراوان است. کسی که حوصله و وقت و اعصابش را داشته باشد می ...


109
گزیده ها "لَکُم دینُکم ولِیَ دین" دین شما از آن شما و دین من از آن من عنوان اين قطعه يكي از ...