373
فرماندهان و کارکنان نیروی دریایی ارتش ... با آرمان‌های امام راحل ... تجدید میثاق کردند ...


386
... ایران، با آرمان های بلند ... فرمانده نیروی دریایی ارتش ... اسلامی تجدید میثاق ...


153
... و کارکنان نیروی دریایی ... تجدید میثاق کردند. ... با آرمان های امام راحل ...


590
فرماندهان و کارکنان نیروی ... راحل تجدید میثاق کردند. ... با آرمان‌های امام راحل ...


277
... راحل تجدید میثاق کردند. ... میثاق با آرمان های امام و ... فرمانده نیروی هوایی ارتش ...


166
فرماندهان نیروی هوایی ارتش با آرمان های امام ...


988
فرمانده نیروی دریایی ارتش: ... و گروهک‌های هستند. فرمانده نیروی ... و پیاده روی با ...


134
... و کارکنان نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی با آرمان های امام راحل ... تجدید میثاق کردند ...


162
تجدید میثاق کارکنان سازمان عقیدتی سیاسی ارتش با آرمان‌های امام ... علمی و فرهنگی ...


946
... فرمانده و کارکنان ... با روز نیروی دریایی ارتش ... با آرمان های والای امام ...


85
... فرمانده و کارکنان ... با روز نیروی دریایی ارتش ... با آرمان های والای امام ...


351
... نیروی دریایی ارتش ... و کارکنان نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی با آرمان های امام راحل ...


672
... و کارکنان نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی با آرمان های امام راحل ... تجدید میثاق فرماندهان ...


424
... با آرمان های امام راحل تجدید میثاق کردند تجدید میثاق ... و پرسنل نیروی هوایی ارتش ...


585
... آرمان‌های امام با تجدید اسلامی میثاق جمهوری میثاق ارتش با ... راحل تجدید بیعت کردند ...


856
ایرنا ـ فرماندهان و کارکنان ... با آرمان های امام راحل و ... راحل تجدید میثاق کردند


296
فرمانده نیروی دریایی ارتش با ... راحل، با آرمان های امام و ... راحل تجدید میثاق کردند. ...


588
... نیروی دریایی ارتش ... و... ره با آرمان های والای بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران تجدید میثاق ...


883
فرمانده نیروی زمینی ارتش: ... کارکنان ارتش با آرمان های امام راحل(ره) تجدید میثاق کردند.


7
... شهدا تجدید میثاق کردند. ... با آرمان‌های والای امام و ... دریایی ارتش با امام راحل ...