270
Discover, Watch & Download the Latest Persian Music Videos and Song Tracks, Produced by Established and Upcoming Iranian Artists for Free on PMC.


21
کانال جدیدی در فرکانس 11054 ماهواره هاتبرد به pmc اختصاص یافت. این شبکه هم اکنون در حال پخش ...


543
فرکانس جدید شبکه Pmc پی ام سی, فرکانس جديد شبکه PMC Family و PMC Music, فرکانس pmc, شبکه pmc فرکانس, فرکانس ...


640
فرکانس جدید شبکه Pmc پی ام سی, فرکانس جديد شبکه PMC Family و PMC Music, فرکانس pmc, شبکه pmc فرکانس, فرکانس ...


41
تلویزیون PMC Music از طریق یکی از فرکانس های ماهواره هاتبرد 6 لوگو اش را بر روی ایر فرستاد.شبکه ...


666
PMC Family فرکانس ها: اسم کانال: ماهواره: Frequency (فرکانس) Pol: Symbolrate (سیمبل ریت) FEC: VideoPID: AudioPID: SID: PMC Family


975
کانال دوم PMC با نام PMC Family در ماهواره هاتبرد روی ایر رفت. PMC در نظر دارد کانال PMC Music را به پخش ...


821
فرکانس جدید شبکه PMC در ماهواره ... به کانال تلگرام رسمی عموسَت ... شبکه M Family در ماهواره اکسپرس ...


793
ياه ست شبکه های فارسی زبان PMC و iClip ... AAA Music و AAA Family را به ... بر روی فرکانس ۱۲۰۷۳ عمودی ...


343
PMC Iran Beauty TV Persia ... برخی از شهرهای ایران به علت ارسال پارازیت های زمینی توسط سپاه این فرکانس ...


440
فرکانس های کانال های ... فرکانس Polarization: Symbolrate سیمبل ریت ... PMC Family. 2081;


486
فرکانس جدید شبکه pmc music ... ۲- فرکانس ۶۲۶ هم اکنون بدون کانال روشن است البته صبح شبکه های ...


375
فرکانس شبکه های pmc family و pmc music بر روی ماهواره هاتبرد - dvb ، اخبار کانالها ، کدهای جدید و مطالب ...


639
تلویزیون PMC Family و تلویزیون PMC Music از طریق یکی از ترانسپاندرهای ماهواره یاه ست1A واقع در موقعیت ...


917
فرکانس شبکه Pmc روی یاه ست خلاصه ای از مطلب : ... فرکانس جدید شبکه family 1, فرکانس aaa family در هاتبرد و ...


629
... جدید Pmc, فرکانس جدید ... و فرکانس کانال های ... فرکانس جديد شبکه PMC Family و PMC ...


745
5/9/2011 · کلیه فرکانس های شبکه های فارسی زبان بر ... 5/6 H 27500 11054 pmc music Hotbird ... 3/4 H 27500 11747 PMC family Hotbird ...


185
کانال‌های جدید; فرکانس ... جدیدی رو راه اندازی کنه با نام PMC Family که البته قرار بود نام ...


820
شبکه های pmc family و pmc radio از ماهواره نایلست روی ایر رفتند شبکه pmc music نیز چند روز پیش از این ...


97
PMC Music , PMC Family فرکانس 11054 : PMC Music فرکانس 11747 : ... کانال امید ایران در فرکانس زیر قرار گرفت .