271
فریاد که آن ساقی ... ای داد ازاین درد که آن ساقیِ مست ومغرور ِ نوشین لبِ خوش گفتار وشاعر ...


975
مرا روزی مباد آن دم که بی ... فرهاد کش فریاد که ... شـاهـد و ســاقــی. کـــه ...


726
آورده خبر راوی کو ساغر و کو ساقی ... آن که هلاک من ... شروع ترانه یا بخش معروف‌تر آن سال انتشار ...


87
من و ساقی به هم تازیم و بنیادش براندازیم ... جرس فریاد می‌دارد که ... آن که پرنقش زد این ...


230
فریاد که آن ساقی ... ای داد ازاین درد که آن ساقیِ مست ومغرور ِ نوشین لبِ خوش گفتار وشاعر ...


688
فریاد که از شش جهتم راه ... ای آن که به تقریر و بیان دم زنی از ... در خرقه زن آتش که خم ابروی ساقی


424
‏دیریست که دلدار پیامی نفرستاد ‏ننوشت سلامی و کلامی نفرستاد ‏ ‏فریاد که آن ساقی شکرلب سرمست ‏دانست که مخمورم و جامی نفرستاد ‏ ‏⁧ #حافظ ⁩


431
ساقی نامه بیا ساقی آن می که جام آفرید به من ده که جان ... به فریاد این بی خبر خفتگان ؟


131
بیا ساقی آن می و جام جم/ دهد روح دلیری علیه ستم/ کند سرکش شادو گردن فراز/ به آن سرفرازی زهر ترس هم بی نیاز/ بیا ساقی آن باده سرخ فام/ که خون در رگان جاری و شاد کام/ بیا ساقی آن می که جانی دهد/ نشسته ...


840
در فریاد سکوت کردم تا که ... آن لحظه که بر نگاه مستت ... ساقی و دل به فدایت شود ...


776
در فریاد سکوت کردم تا که ... آن لحظه که بر نگاه مستت ... ساقی و دل به فدایت شود ...


864
دیر است که دلدار ... نفرستاد صد نامه فرستادم و آن شاه سوارانپیکی ... فریاد که آن ساقی ...


362
حرف ربط وابسته ساز "که" زمانی توی جمله ظاهر میشه که بین دو جمله بیاد توی شعر " فریاد که آن ساقی شکر لب سرمست// دانست که مخمورم و جامی نفرستاد این دو تا که رو که …


234
دیر است که دلدار پیامی ... صد نامه فرستادم و آن شاه ... فریاد که آن ساقی شکرلب ...


346
بده ساقی آن می که هستم هنوز همان عاشق می پرستم هنوز ... فقط آنچه در درونم فریاد میزند را ...


478
نتیجه جستجو برای "فریاد از آن نرگس مستی که تو ... شنیده بودم از ساقی که عشق فریاد خاموش است


400
فریاد که آن ساقی ... زمان جلسه ی مدیرانی زده شد که در آن مسئول مقطع ایتدایی آقای مفید ...


813
‎علی ساقی‎. 10,924 ... با هم آن قدر صمیمی شدیم که گویا ... انداخته و فریاد میزنه که من او ...


298
آن قصر که جمشید در ... دریاب دمی که با طرب می گذرد . ساقی غم ... فردا که نیامده است فریاد ...


686
فریاد که از عمر جهان هر ... تا چه رنگ آورد این چرخ کبود ای ساقی. دیدی آن یار که بستیم صد امید ...