977
همه چیز در خصوص ایران : باستان‌شناسان آمریکایی: کشتی نوح در ایران ا Atremehr می نویسد " تیمی از باستان‌شناسان تگزاسی، مدعی شده‌اند که بقایایی را …


43
ساروج در گذر زمان : ساروج یکی از مصالح قدیمی مصرف شده در ایران و بعضی کشورهای کنار خلیج فارس می‌باشد که تاریخ شروع کاربرد دقیق آن را نمی‌توان حدس زد ولی نمونه‌هایی 700 ساله از ساروج هم‌اکنون ...