204
وی تاکید کرد: به شهروندان تهرانی قول می دهم با تمام فراز و نشیب هایی که در پیش رو داشته و ...


203
شهردار تهران با بیان اینکه تکلیف گرایی و مسوولیت پذیری نشات گرفته از فرهنگ اربعین است ...


678
قالیباف: ساخت هر کیلومتر مترو 230 میلیارد تومان هزینه دارد. به شهروندان تهرانی قول می دهم با ...


52
عصر خودرو- شهردار تهران گفت: ساخت هر کیلومتر مترو 230 میلیارد تومان هزینه دارد.


406
230 میلیارد تومان، هزینه ساخت یک کیلومتر مترو. English ...


357
قالیباف: ساخت مترو در شهر ... هر کیلومتر مترو با واگن 230 میلیارد تومان هزینه دارد اما دولت ...


472
... ۱۶۰ میلیارد تومان هزینه دارد. ... ساخت هر کیلومتر مترو 230 ... قالیباف: ساخت هر کیلومتر ...


736
... ساخت یک کیلومتر مترو به‌قیمت فهرست بهای سال 94، 230میلیارد تومان هزینه در بر دارد ... هر ...


74
شهردار تهران گفت: در حوزه سرمایه گذاری شهرداری تهران 10 هزار و 500 میلیارد تومان دارایی هایی ...


66
دولت تهران حوزه شب دوشنبه نوزدهم تیر ماه 1396 خبر ۲۰۰ میلیارد تومان هزینه ساخت یک کیلومتر مترو


895
وی تاکید کرد: به شهروندان تهرانی قول می دهم با تمام فراز و نشیب هایی که در پیش رو داشته و ...


377
قالیباف: ساخت مترو در شهر ... هر کیلومتر مترو با واگن 230 میلیارد تومان هزینه دارد اما دولت ...


809
... ۱۶۰ میلیارد تومان هزینه دارد. ... ساخت هر کیلومتر مترو 230 ... قالیباف: ساخت هر کیلومتر ...


433
... ساخت یک کیلومتر مترو به‌قیمت فهرست بهای سال 94، 230میلیارد تومان هزینه در بر دارد ... هر ...


444
شهردار تهران گفت: در حوزه سرمایه گذاری شهرداری تهران 10 هزار و 500 میلیارد تومان دارایی هایی ...


899
دولت تهران حوزه شب دوشنبه نوزدهم تیر ماه 1396 خبر ۲۰۰ میلیارد تومان هزینه ساخت یک کیلومتر مترو


100
... قالیباف، با ... اگر ساخت هر کیلومتر مترو با واگن ها 230 میلیارد تومان هزینه دارد، در ...


340
... کم دارد. قالیباف ... اگر ساخت هر کیلومتر مترو با واگن ها 230 میلیارد تومان هزینه ...


409
قالیباف: ساخت هر کیلومتر مترو 230 میلیارد تومان هزینه دارد ... ساخت هر کیلومتر مترو 230 ...


501
قالیباف: ساخت هر کیلومتر مترو 230 میلیارد تومان هزینه ... شدن در مراسم عزاداری اشکال دارد ...