577
شهردار تهران با بیان اینکه تکلیف گرایی و مسوولیت پذیری نشات گرفته از فرهنگ اربعین است ...


374
230 میلیارد تومان، هزینه ... هزینه ساخت هر کیلومتر مترو ... میلیارد تومان بدهی دارد و ...


905
... هزینه ساخت هر کیلومتر مترو بعلاوه واگن های آن را 230 میلیارد تومان اعلام کرد و گفت که دولت ...


159
عصر خودرو- شهردار تهران گفت: ساخت هر کیلومتر مترو 230 میلیارد تومان هزینه دارد.


84
... ساخت یک کیلومتر مترو به‌قیمت فهرست بهای سال 94، 230میلیارد تومان هزینه در بر دارد ... هر ...


456
... کم دارد. قالیباف ... اگر ساخت هر کیلومتر مترو با واگن ها 230 میلیارد تومان هزینه ...


292
... ساخت هر کیلومتر مترو 230 میلیارد تومان هزینه دارد. ... شهر نوشت محمدباقر قالیباف صبح امروز ...


845
... کم دارد. قالیباف ... اگر ساخت هر کیلومتر مترو با واگن ها 230 میلیارد تومان هزینه ...


424
قالیباف: ساخت هر کیلومتر مترو 230 میلیارد تومان هزینه دارد .


467
... ساخت هر کیلومتر مترو 230 میلیارد تومان هزینه دارد. ... قالیباف در اولین همایش فصلی مدیران ...


648
... ساخت هر کیلومتر مترو 230 میلیارد تومان هزینه دارد. ... شهر نوشت محمدباقر قالیباف صبح امروز ...


546
... کم دارد. قالیباف ... اگر ساخت هر کیلومتر مترو با واگن ها 230 میلیارد تومان هزینه ...


483
قالیباف: ساخت هر کیلومتر مترو 230 میلیارد تومان هزینه دارد .


240
... ساخت هر کیلومتر مترو 230 میلیارد تومان هزینه دارد. ... قالیباف در اولین همایش فصلی مدیران ...


779
قالیباف: ساخت هر کیلومتر مترو 230 میلیارد تومان هزینه دارد. ... هزینه ساخت هر کیلومتر مترو 230 ...


441
هر کیلومتر مترو با واگن ۲۳۰ میلیارد تومان هزینه دارد اما ... 230 میلیارد تومان، هزینه ساخت ...


103
دولت تهران حوزه شب دوشنبه نوزدهم تیر ماه 1396 خبر ۲۰۰ میلیارد تومان هزینه ساخت یک کیلومتر مترو


400
هر کیلومتر مترو با واگن 230 میلیارد تومان هزینه دارد اما دولت به اندازه 350 منر هزینه را می دهد ...


758
... کم دارد. قالیباف ... اگر ساخت هر کیلومتر مترو با واگن ها 230 میلیارد تومان هزینه ...


834
پیشنهاد دوباره قالیباف ... در حال حاضر ساخت هر کیلومتر مترو 240 میلیارد تومان هزینه دارد ...