249
شرایط و مقررات مربوط به بازنشستگی بر اساس قانون تامین‌اجتماعی متنوع و بسیار سهل و آسان است.


208
در قانون تامین اجتماعی،بازنشستگی به صورت زیرتعریف شده است: بازنشستگی یعنی عدم اشتغال بیمه ...


512
مدیر کل تأمین اجتماعی ... حقوق قانون بازنشستگی وضع ... خانمها قانون جديد ...


240
... تا قانون بازنشستگی ... و چرا خانمها میخوان قانون ... تأمین اجتماعی ...


591
شرایط فعالیت زنان در مشاغل مختلف و همچنین جزئیات و روشهای بازنشستگی در قانون اساسی و همچنین ...


699
برخی از مخاطبان نوشته اند چرا درباره بازنشستگی خانمها ... قانون تامین اجتماعی در ...


825
قانون بازنشستگی ... ۱- کارفرمایان کلیه کارگاههای مشمول قانون تأمین اجتماعی که تمام ...


756
قانون تأمین اجتماعی در ... با سلام چرا انقدر بیمه تامین اجتماعی بازنشستگی خانمها را غول ...


39
مدیر عامل سازمان تأمین‌اجتماعی گفت : بخشنامه‌ قانون بازنشستگی متقاضیانی که حداقل ۱۰ سال و ...


331
با سلام و خسته نباشید همین قانون خیلی خوبه مردان با 50 سال و زنان با 45 سال بازنشست بشن نیازی ...


312
بازنشستگی-خانمها-با ... بیمه تامین اجتماعی در سازمان ... و قانون تامین اجتماعی مجوزی ...


640
با سلام من 11 سال سابقه بیمه تامین اجتماعی اجباری (کارفرما) را دارم از امسال میخوام خویش فرما ...


911
از جمله شرایطی است که برای بازنشستگی در قانون تامین ... قانون تامین اجتماعی ... خانمها نیز یکی ...


708
اين در حالي است كه در قانون، بودجه‌اي براي اين بخش لحاظ نشده لذا افرادي كه ... بازنشستگی.


318
بازنشستگی خانمها هرچی ... سامانه فیش حقوقی مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی; قانون ...


301
... و روشهای بازنشستگی در قانون اساسی ... ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی ... دولت خانمها با 42 ...


654
در قانون تامین اجتماعی، بازنشستگی به صورت زیرتعریف شده است:بازنشستگی یعنی عدم اشتغال بیمه ...


143
میزان حقوق بازنشستگی خانمها با 42 سال و بیست روز حقوق چگونه است ... ماده-111-قانون-تامین-اجتماعی.


791
سابقه-بیمه-بازنشستگی-برای-خانمها ... 2- سابقه قابل خریدن نیست و قانون تامین اجتماعی مجوزی در ...


882
... اساس قانون بازنشستگی پیش ... ۷۶ قانون تامین اجتماعی با ... همه خانمها ...